Translate

Tuesday 25 February 2014

Chủ nghĩa Mác - Lê Nin bách chiến bách thắng ?

Một bạn trên facebook nói: "Đứa nào còn tiếp tục nói "Chủ nghĩa Mác - Lênin bách chiến bách thắng", tớ nhổ toẹt bãi nước miếng vào. Nếu hỏi tớ tại sao nói vậy? Đa đảng còn đéo dám thì bách chiến bách thắng với ai?"

Tôi kể cho bố nghe, bố cười ngất. Nghĩ cũng đúng. Đến đối thoại công khai còn không dám, thì bách chiến bách thắng với ai? Nói ra thì các bạn ý bảo, không thấy đối thủ, thì bách chiến bách thắng là đúng rồi còn gì!

1 comment:

  1. Chủ nghĩa Mac Lê là con đường dài và lòng vòng đi lên chủ nghĩa Mac Đô Nal

    ReplyDelete