Translate

Monday 30 June 2014

"Giấc mơ China"

Tranh của Kuang Biao- China

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=695736997164811&set=a.102551909816659.4066.100001855505364&type=1&theater

2 comments:

  1. │ Aahhh! Giấc mơ của hơn tỷ con người thèm được đặt chân trong lòng người phụ nữ vĩ đại kia; được leo lên cánh tay giằng lại ngọn đuốc! Rồi ngã gục giữa quảng trường Thiên An Môn ngày nào. Nếu có phải nhắc nhau tính vô nhân, tàn bạo thì mới chỉ NHỚ đến Trung Hoa! Tử thần . .

    ReplyDelete
  2. Nếu tranh biếm họa này quả thật do người Trung Quốc diễn đạt, thì quả là "lòng vả cũng như lòng sung", ở cả hai Việt Nam và Trung Quốc người dân thường cùng suy nghĩ chung: "Khát vọng đến một thế giới tự do, mô hình kiểu Mỹ".

    ReplyDelete