Translate

Thursday 1 May 2014

CÓ QUAN ĐIỂM VÀ MẤT QUAN ĐIỂM!

Sưu tầm trên mạng


-     Ngày xưa Mỹ Ngụy tàn ác giết hại đồng bào dã man..
-     Giờ còn nhắc lại sao ?
-     Thì phải nhắc lại cho người dân không quên tội ác quân xâm lược.
-     Ngày nay chúng ta đang tự hào vì tăng tưởng lạc quan.
-     Làm gì có ?
-     Phải lạc quan và góp ý có tính xây dựng chứ !
-     Chứ VNCH ngày xưa cũng phồn vinh hon cả Đại Hàn thì sao ?
-     Thôi , chuyện xưa rồi đừng nhắc lại mất quan điểm không tốt.
-     Chứ VC pháo kích giết miền Nam như rạ…
-     Này, đã nói chuyện qua rồi bỏ, không nên kích động hận thù.

-     … !!!!
https://www.facebook.com/Lenhanduc
Mời các bác tham khảo thêm qua clip dưới đây. Khá thú vị


No comments:

Post a Comment