Translate

Sunday 4 May 2014

Bệnh nặng quá!

Sự giả dối chỉ che được mắt thế giới không internet.
Hu hu, bệnh nặng quá.1 comment:

  1. "BỆNH NẶNG" mà đi đứng "khỏe re như bò kéo xe", còn làm dấu "V" mừng "chiến thắng" nữa mới KINH.

    Nếu "BỆNH NẶNG" như CHHV mà được qua Mỹ để chửa, chắc người VN muốn bệnh như vậy quá, nhung phải cho về nghe.
    Híc, híc.

    ReplyDelete