Translate

Monday 31 December 2012

THÔNG BÁO CUỐI CÙNG


Ngày 23/11/2012, trên blog chimkiwi.blogspot.com có đăng tải thông báo về tình hình chi tiêu số tiền đã quyên góp, để ủng hộ chị Bùi Thị Minh Hằng trong thời gian  bị bắt do đi biểu tình chống Trung quốc, nêu rõ lý do kêu gọi và mục đích chi tiêu.

Ông Ngô Đức Thọ và anh Phan Khang đã có cuộc gặp và trao đổi với chị Hằng trong thời gian chị Hằng ra Hà Nội, cùng thống nhất việc sử dụng số tiền còn lại là tùy thuộc vào nhóm những người quyên góp.
Ông Ngô Đức Thọ đã có cuộc trao đổi thêm với một số người từng đi biểu tình và tham gia quyên góp. Mọi người quyết định số tiền còn lại sẽ trao cho anh Mai Phụng Lưu. Ngày 14/12 tại Hà Nội, nhóm quyên góp đã gặp và trao tiền ủng hộ cho anh Mai Phụng Lưu là đại diện cho ngư dân ở đảo Lý Sơn.


 Số tiền tuy ít ỏi, nhưng thể hiện tấm lòng của những người yêu nước, yêu biển đảo Việt Nam.THU
CHI
TỒN
VND


                   -  


      133,106,404

    133,106,404

Chi đợt 1

      52,922,100
      80,184,304

Chi đợt 2

      71,088,500
        9,095,804

Chi đơt 3

        2,000,000
        7,095,804

Hoàn tạm ứng cho Bùi Hằng
         1,000,000

        8,095,804

USD

           1,729.25
0
              1,729

CAD

                  300
0
                 300
                   -  
EUR

                  200

                 200

Người đóng góp chi cho Bùi Hằng

                 100
                 100


Một lần nữa, chúng tôi xin chân thành cảm ơn tấm lòng của quý vị trong và ngoài nước,  đã đóng góp số tiền trên để giúp đỡ chị Bùi Thị Minh Hằng và những người có hoàn cảnh khó khăn khác.

Ngô Đức Thọ và Đặng Bích Phượng


No comments: