Translate

Saturday 29 December 2012

Chuyện vụn vặt quanh cửa Tòa

Lượm lặt trên facebook

Anh bạn hỏi : Mai ông có đi xem tòa xử Điếu Cày không ?
- Anh hỏi với với tư cách là bạn hay với tư cách là công an, hỏi kiểu công an ?
- Kiểu công an thì sao ?
- Vậy xin trả lời là tôi không đi, đi để các anh bắt à, xô đẩy à , chặn xe à, chửi bới à, rồi không khéo lại có vụ tự do là cái ...  cũng không chừng, thế thì đất nước này cần phải có tòa làm gì nữa . Hơn nữa không đi bởi tôi biết chắc là không được vào , thậm chí bén mảng gần tới cũng không được ... vì tôi biết ở đó không có gì gọi là công minh chính đại ... vì sao anh tự hiểu đi .
- Sao lại tự hiểu ? Ông phải nói cho ra ngô ra khoai chứ ?
- Thì ngô vẫn ra ngô và khoai vẫn ra khoai đó thôi .Tội vẫn là tội chẳng thay đổi được gì, phiên tòa công khai vẫn " khai " như trước có bớt khai thối hơn được tý nào đâu .
- Chưa xử mà ông nói vậy đâu được .
- Ơ hơ tôi và anh sống từ khi nứt mắt ra tới giờ, ông già tôi cựu đảng viên mà ... thế ... anh còn rắn đóng giả lươn . Thôi không nói chuyện này nữa nếu không tôi lại chửi bố anh lên thì thật bậy quá ... top top nhé !
- Thì top nhưng ông suy nghĩ tiêu cực bỏ mẹ . Ông phải có tý niềm tin vào nhà nước, vào hệ thống công quyền của chế độ chứ ...
- Vâng ! Anh trả tiền cà phê đi rồi tin yêu thêm chế độ này nhé, nó không làm cho tôi, bắt tôi phải tin yêu nó được, cả anh nữa không ai bắt tôi hoặc người dân phải tin yêu vào chế độ khi mà họ luôn hành xử khác với những gì họ nói và đã in cả ra bằng giấy trằng mực đen . Họ hơn cả cái bọn ...

No comments:

Post a Comment