Translate

Tuesday 18 December 2012

Lượm lặt trên facebook

“ THƯỢNG BẤT CHÍNH , HẠ TẤT LOẠN “


Sinh viên trường y - mua điểm, chạy điểm sẽ trở thành tên đao phủ giết người , nhẹ nhàng hơn thì cắt trĩ nhầm thành “ cắt trym “ .
Kỹ sư cầu đường, công trình - mua điểm , chạy điểm thì tất nhiên sẽ ra cho ra những công trình bê tông trộn đất , cốt sắt lõi tre .
Cử nhân kinh tế , thương mại - mua điểm , chạy điểm sẽ cho ra đời nhiều Vinashin , Vinaline ....
Công chức mua giá 100 triệu - tất nhiên sẽ sản sinh ra đội ngũ công chức tham nhũng hùng hậu , đục khoét đất nước , đè đầu , cưỡi cổ người dân . Bỏ ra trăm triệu thì phải tính thu hồi vốn . 
TIỀN đã làm đảo lộn mọi giá trị .

1 comment:

  1. TIỀN đã làm đảo lộn mọi giá trị. Mình thích câu này. Nhiều người đang làm tôi mọi cho đồng tiền...

    ReplyDelete