Translate

Thursday 7 June 2012

mai xuân dũng: BỐC CỨT BÔI NGƯỜI PHẢI NGỬI THỐI TRƯỚC TIÊN

mai xuân dũng: BỐC CỨT BÔI NGƯỜI PHẢI NGỬI THỐI TRƯỚC TIÊN

2 comments:

  1. Bạn có thể dùng cách enclose link của Blogger để đính kèm đường link trực tiếp vào tựa đề bài viết.

    http://blog.nguoiaolam.net/2012/04/blogger-mime-type-va-cach-su-dung.html#.T9GtLrAthYk

    Cách làm này sẽ dễ hơn cho độc giả.

    ReplyDelete