Translate

Wednesday 2 April 2014

Sự khác biệt trong cách chọn người cầm lái.


Sưu tầm trên facebook

-          Đế quốc Mẽo : Đám tài phiệt chúng tìm ra những thằng giỏi nhất để nhân dân bầu lên mần vua.
-          EU : Tìm ra những thằng được lòng dân nhất đưa lên mần vua.
-          Do thái : Tìm ra kẻ thông thái nhất đưa lên mần vua.
-          Iran : Các giáo chủ tìm ra kẻ cuồng tín nhất trong đám mộ đạo đưa lên mần vua.
-          Đại Nga : Tìm ra những tay xỏ lá nhất, tung hứng thay phiên nhau để mần vua.
-          Đại Hán : Những thèng giỏi nhất tìm ra thằng đần nhất để đưa lên mần vua.
-          Củ sâm (Bắc) : Cả đám nịnh thần tìm ra thằng ác nhất trong 1 gia đình ác bá đưa lên mần vua.

-          Lừa quốc : Tìm ra những thằng giỏi nhất đem đi bỏ tù hoặc dzìm chết.

https://www.facebook.com/hai.tarzan


2 comments:

  1. Chời ơi! sao mà chuẩn quá vậy?

    ReplyDelete
  2. Phản động, xỏ lá qá........
    quốc lừa: thằng nào lú nhất, mat day nhất (có thể thêm bớt bất cứ dấu nào)

    ReplyDelete