Translate

Tuesday 22 April 2014

Không nhời!

Cưỡng chế kiểu Việt Nam - Post lại một ảnh đã lưu hành trên mạng từ lâu.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=281909145302522&set=a.231141490379288.1073741826.100004503152613&type=1

2 comments: