Translate

Friday 18 April 2014

Lại đoàn Lý Thông!

Sưu tầm trên facebook nhà bác Lão Nông dân

Đoàn cán bộ đảng ta đến Mỹ du lịch. Trong lúc xếp hàng chờ nhập cảnh, viên quan chức người Mỹ hỏi: 
"Trong đây có ai họ Thạch không?".

Tất cả đều im lặng, vờ kiểm tra lại hộ chiếu...

Tên Mỹ ngao ngán nói: "Lại đoàn Lý Thông...!".


(Truyện ngắn 50 chữ)

1 comment: