Translate

Monday 4 February 2013

To gan?

Sưu tầm trên facebook

Nói thật với anh là mặc dù tết nhất thật đấy nhưng ngày thường thì bố bảo dám bán hàng ở đây, mặt tiền của mình dù rộng rãi cũng không nên để như vậy. Khó coi lắm. — tại Công An Quận Tây Hồ.

No comments:

Post a Comment