Translate

Saturday 5 January 2013

SIÊU LINH


Tôi không theo đạo. Chỉ là thích một bài thơ hay. Cảm thấy có cái gì đó rung động từ trong sâu thẳm  con tim.. Hỏi tác giả ý nghĩa tên của bài thơ, cô gái nói: "Con nghĩ Chúa thì siêu nguyên, con người thì linh thiêng, ĐẤT NƯỚC gồm cả hai thứ đó, siêu linh ạ."

Chúa bảo
Về đi con, ngày mai lại đến
Chữ thập buồn như một cơn đau
Đất nước lớn thế kia còn có thể nát nhàu
Huống hồ gì... con là mảnh sò đã bị biển kia xô nát

Chúa bảo
Về đi con, và hãy mỉm cười lu loa hát
Khúc bi hài của kiếp người khốn thương
Đất nước rộng thế kia còn có thể tang vương
Huống hồ gì... Con chỉ là vỏ cây đã bị đất mẹ mình từ chối

Chúa bảo
Về đi con, cúi mình xưng tội
Dù có ai đó đã chua chát rằng "trẻ con chẳng bao giờ có lỗi"
Đất nước sâu thế kia còn gian dối
Huống hồ gì... Con chỉ là khúc rốn thừa của những lầm lỗi lớn lao

Chúa bảo
Về đi con, ngày mai lại vào
Với cái mơ hồ ngàn năm Chúa chưa thể làm sáng tỏ
Đất nước còn máu đỏ
Con hãy nhỏ vài ba giọt buồn để khóc nước chia phôi

... Chúa bảo
Đời đang trôi
Chẳng ai tắm hai lần trên một con sông
Con cũng sẽ chẳng bao giờ cười sau khi đã rỏ lệ
Chúa và con cùng trễ
Vớt một linh hồn đang làm lễ Siêu Linh
© LTA 258
Nguồn: blog Nồng nàn phố

No comments:

Post a Comment