Translate

Friday 25 January 2013

NHIỀU LÚC ...

Võ Trung Hiếu
Nhiều lúc muốn vứt mẹ hết thảy vào sọt rác
Những mua những bán
Báo cáo báo mèo
Những bình minh bắt đầu bằng alarm báo hiệu họp hành
Những ngày nôn nao sợ điều gì không kịp deadline
Những cơn mơ thấy inbox đỏ lừ những email chưa đọc ...

Nhiều lúc muốn vứt quách cho nhẹ đầu nhẹ óc
Những iphone, email, password, account
Những Facebook, Yahoo, Wordpress, Google
Những thứ công cụ giải phóng tay chân nhưng bủa vây màng não ...

Nhiều lúc muốn mù để đừng sáng sáng lên ba-sàm hay blog nọ kia đọc báo
Để không biết, không buồn và nghĩ ngợi linh tinh
Để không thở dài và đôi khi phẫn chí dẩu môi Đan Mạch chuyện xứ mình
Chuyện tử tế dài nhiều tập ...

Nhiều lúc chỉ muốn lồng ngực trống không để không còn cảm giác
Để không cần ai bố thí cho mình Hiến Pháp
Để không cần ai định nghĩa dùm mình Tự Do
Để không cần ai vẽ lề
Để không cần ai dạy dỗ làm người thế nào cho phải đạo Nhiều lúc hèn hèn
Cũng thử giả vờ lơ láo
Bắt chước người đời không thấy - không nghe
Tự tiêm cho mình vài ba mũi gây mê
Được ít giờ sau lại tỉnh ...

Nhiều lúc Chí Phèo
Thấy xung quanh Vũ Đại ngổn ngang lò gạch
Thị Nở bỏ làng đi nên tuyệt chủng cháo hành
Lũ Bá Kiến đông còn hơn quân Nguyên
Chén rượu uống chưa khỏi mồm đã tỉnh

Nhiều lúc buồn đời ngứa tay
Chỉ biết túm lấy câu thơ mà đánh25.1.2013

No comments:

Post a Comment