Translate

Wednesday 4 April 2012

Cập nhật thông tin về ủng hộ mẹ con chị Bùi Thị Minh Hằng

I/ Thu

Số TT
Họ và Tên
Địc chỉ
Tiền Việt
Đ.vị tính
(đồng)
 Ngoại tệ
(USD)
 Ngoại tệ
(CAD)
 Ngoại tệ
(EUR)
a
b
c
d
 e
 g
 h
1
Ẩn danh
Hà Nội
       200,0002
Phạm Thu Thủy
Hà Nội
       500,0003
Vợ chồng Nguyễn Lân Thắng
Hà Nội
       200,0004
Đặng Bích Phượng
Hà Nội
       400,0005
Nghiêm Việt Anh
Hà Nội
       300,0006
Vình Trần
Hà Nội
       200,0007
Lan Đặng
Hà Nội
       500,0008
Người Hà Nội
Hà Nội
       500,0009
Hà Nội
         50,00010
Lê Dũng
Hà Nội
       150,00011
Trần Toàn
Hà Nội
       100,00012
Hoàng Công Cường
Hà Nội
       100,00013
Nguyễn Văn Phương
Hà Nội
       500,00014
Lã Việt Dũng
Hà Nội
       500,00015
Nguyễn Chí Tuyến
Hà Nội
       200,00016
Đỗ Vân Anh
Hà Nội
       500,00017
Nguyễn Ngọc Hòa
Hà Nội
       200,00018
TN
Hà Nội
    2,000,00019
VN
Hà Nội
    5,000,00020
Yên Khê
Hà Nội
       200,00021
Đào Tiến Thi
Hà Nội
       100,00022
Thúy Hạnh
Hà Nội
    2,000,00023
Trần Sơn
Hà Nội
    1,000,00024
Bùi Thanh Hiếu
Hà Nội
    1,000,00025
Nguyễn Tường Thụy
Hà Nội
       200,00026
Nguyễn Xuân Diện
Hà Nội
       500,00027
Lã Việt Dũng (lần 2)
Hà Nội
       500,00028
Nguyễn Vũ Vỹ
Hà Nội
       300,00029
Bác hàng rong
Hà Nội
       100,00030
Trương Văn Dũng
Hà Nội
       100,00031
Chị An
N/Định
200,00032
Mai Xuân Dũng
Hà Nội
       300,00033
Vợ chồng bác Khánh Trâm
Hà Nội
       200,00034
Ô Viễn
Hà Nội
       200,00035
Lưu Đức
Hà Nội
       300,00036
Vũ Quốc Ngữ
Hà Nội
       100,00037
Bé Cải
Hà Nội
       200,00038
Phan Trong Khang
Hà Nội
     1000,00039
Ẩn danh
Hà Nội
       500,00040
Dung Nguyễn
Hà Nội
       200,00041
Đặng Văn Lập
Hà Nội
    1,000,00042
Phạm Quỳnh Hương
Hà Nội
       200,00043
Tổ quốc tôi yêu
Hà Nội
       200,00044
Phạm Quốc Bảo
Hà Nội
       200,00045
Ẩn danh
Hà Nội
       200,00046
Trương Văn Tam
Hà Nội
       500,00047
Thúy Hạnh (lần 2)
Hà Nội
    4,000,00048
Hiền Giang
Hà Nội
       200,00049
Tuấn Anh
Hà Nội
       200,00050
Thúy Nga
Hà Nam
       500,00051
Huy Hoàng
Hà Nội
    1,000,00052
Khách trang Xuan Diện
Hà Nội
       500,00053
Nghiêm Việt Anh (lần 2)
Hà Nội
       400,00054
Hoàng Văn Trung
Hà Nội
       500,00055
Tuyết A Jethwa
Hà Nội
    1,000,00056
1 blogger
Sài Gòn
       500,00057
Hoàng Nam
P/Thọ
       200,00058
Giáo sư Hoàng Xuân Phú
Hà Nội
    1,000,00059
Giáo sư Ngô Đức Thọ
Hà Nội
    1,000,00060
Lê Thanh Sơn
Hà Nội
    1,000,00061
Ẩn danh
Hà Nội
       500,00062
Phan Văn Trường
Hà Nội
       500,00063
H.T.T.Nhàn+ Ng,Á.Phương
Hà Nội
       400,00064
Cụ Nguyễn Trọng Vĩnh
Hà Nội
       500,00065
Bà Lê Hồng Hà
Hoa Kỳ
                   -  
       200.00


66
Bà Hát Thuận
Hà Nội
       500,00067
Nguyễn Thành Long
Hà Nội
       100,00068
Ẩn danh
Hà Nội
       500,00069
Giang Nam Nguyễn
Hà Nội
       500,00070
Người Hà Nội (lần 2)
Hà Nội
    1,000,00071
Nhà giáo Phạm Toàn
Hà Nội
       500,00072
Nhà thơ Hoàng Hưng
Hà Nội
    1,000,00073
Vợ chồng Lê Thị Công Nhân
Hà Nội
       300,00074
Tú Xôi (gửi qua dịch vụ chuyển tiền)
Úc
    2,240,00075
Trinh Manh Hung ($200CAD)
Canada
    4,000,00076
Người buôn Gió (lần 2)
Hà Nội
    1,000,00077
Đồng Lầy
Hà Nội
       500,00078
Trinh Kim (nick)
Hà Nội
       500,00079
Nhận qua tài khoản

  47,910,268
       619.25


80
Ẩn danh
Úc
    4,420,00081
Lung Nguyen
chưa rõ
                   -  
       100.00


82
Nguyen Binh Kim

                   -  

     100.00

83
Bạn tiến sĩ Nguyễn Hồng Kiên
Nhật
    1,000,00084
Bạn đọc trang Ba Sàm

                   -  
       200.00


85
Công Hùng

       300,00086
Luân Kinh Nguyen

                   -  
       150.00


87
Hoàng Phạm và anh chị em đồng nghiêp
Caltran
                   -  
       260.00


88
Anh Vinh

    1,000,00089
Anh Huê 9 Hàng Chĩnh bạn T30

       200,00090
Một nhà văn gửi qua T30

    1,000,00091
Chị Nhím và bạn bè

    2,000,00092
Luật sư Hà Huy Sơn

    5,000,00093
Bạn đọc trên Facebook yêu quý và cảm phục Bùi Hằng

    8,000,00094
Nguyễn Quý Kiên

       200,00095
Nguyễn Tất Đạt

       100,00096
Nguyen Thi Hong Loan

    2,128,00097
Ẩn danh 25/2


       100.00


98
Vợ chồng Nhân Quyền (lần 2)

       300,00099
Sơn Đào

       100,000100
Mai Thi Ha Chi
     100.00
101
Trịnh Mạnh Hùng     200.00

102
Cao Vũ Thị Hương

       500,000103
Nhà văn Vũ Ngọc Tiến

       500,000104
Lương Trần

       200,000105
Lê Mạnh Nam

       300,000106
Bác Ân dược sĩ

       200,000107
Trần Quốc Hiệp

       200,000108
Khanh Doan


       100.00

125,698,268
    1,729.25
     300.00
     100.00

Tính theo tỷ giá ngoại tệ


       20,800
     20,698
     27,507125,698,268
35,968,400
6,209,400
2,750,700

Tổng cộng (d+e+g+h)

170,626,768

 Danh sách ủng hộ qua tài khoản

 
Số TT
Ngày giao dịch
Số tham chiếu
 Số tiền
Đvị: đồng
 Mô tả
1
3/2/2012
F037 - 0000236
      200,000
FTF.CN:9704366804287574017.FrAcc:0071005441420 .ToAcc:0491000000346
2
3/2/2012
VNCK - 0093604
      100,000
IBVCB.0302120850947002.anh Le Hong Phu chia se cung em Bui Nhan
3
3/2/2012
VNCK - 0093741
      500,000
IBVCB.0302120785079002.Khai Tam gui tang chi Bui Hang. Chuc chi suc khoe
4
3/2/2012
7362 - 0000040
   2,000,000
nguyen thu le 0903755888 ho tro chau Trung nhan tham nuoi me GD TIEN MAT
5
3/2/2012
K948 - 0000056
   1,300,000
TRAN LE QUYEN(0914371283)UNG HO GIA DINH CHI PHUONG GD TIEN MAT
6
4/2/2012
J633 - 0005607
   1,000,000
Sender:01307001.DD:040212.SHGD:10000065.BO: NGUYEN LUONG VAN. CT DI NH VCB CN THANG LONG HA NOI, GIUP CHAU BUI TRUNG NHAN
7
4/2/2012
VNCK - 0098964
      100,000
IBVCB.0402120214069001.Ung ho chi Bui Hang - Tran Nhu Luc
8
4/2/2012
VNCK - 0099352
      300,000
IBVCB.0402120009549003.Ung ho gia dinh chi Bui Hang
9
5/2/2012
B236 - 0002966
      500,000
FTF.CN:6868683249326019 .FrAcc:0011002754145 .ToAcc:0491000000346
10
5/2/2012
6813 - 0003705
      300,000
FTF.CN:6868683490949014 .FrAcc:0071004777855 .ToAcc:0491000000346
11
5/2/2012
VNCK - 0005167
       50,000
IBVCB.0402121013423001.ung ho chau nhan
12
6/2/2012
G426 - 0000002
      200,000
truong van dung nt ung ho bui thi minh hang GD TIEN MAT
13
6/2/2012
H008 - 0000014
      300,000
NGUYEN THI LAM CT UNG HO CHI HANG GD TIEN MAT
14
6/2/2012
R674 - 0000059
      200,000
NGUYEN PHUC THANH NT//GUI TANG CHI BUI THI MINH HANG GD TIEN MAT
15
6/2/2012
Z271 - 0000039
   4,480,000
PHAN MINH TAM GD TIEN MAT
16
6/2/2012
J633 - 0006353
   1,000,000
Sender:01204004.DD:060212.SHGD:10000044.BO: NGUYEN THI LAN HUONG.GIA DINH CHAU TU UYEN UNG HO CO BUI HANG . NHAN TAI CN THANG LONG .
17
6/2/2012
VNCK - 0018784
      200,000
IBVCB.0602120313455002.Giup do chi Bui Hang
18
6/2/2012
J633 - 0007874
      300,000
Sender:01204005.DD:060212.SHGD:10000158.BO: DINH VAN BINH.DINH VAN BINH UNG HO CHI BUI THI MINH HANG.NHAN TAI CN THANG LONG HN.
19
6/2/2012
1R38 - 0000075
   1,000,000
TRAN NGOC THUAN NT GD TIEN MAT
20
6/2/2012
2820 - 0000130
   1,000,000
TRANG PAYNE UNG HO CHI MINH HANG GD TIEN MAT
21
6/2/2012
0584 - 0006893
      500,000
/Ref:POR120206002{//}/Ref:POR120206002{//}NGUYEN BAC TRUYEN TANG QUA CHO CHI BTMH CHO DANG BICH PHUONG -DVH: VCB CN THANG LONG-HN D.Vi CHUYEN:NGAN HANG TMCP NAM VIET CN HA NOI
22
7/2/2012
R336 - 0000003
      500,000
le thanh uyen ung ho cho minh hang GD TIEN MAT
23
7/2/2012
5757 - 0567842
      200,000
FTF.CN:9704366801582992019.FrAcc:0011001612866 .ToAcc:0491000000346
24
7/2/2012
Z060 - 0000038
      300,000
THUY DT NT GUI CHI MINH HANG GD TIEN MAT
25
7/2/2012
VNCK - 0040012
      500,000
IBVCB.0702120302621001.Ong Nguyen Long, d/c 82 Tan Mai, Hoang Mai, HN chuyen tien
26
8/2/2012
I439 - 0000017
      200,000
TRAN DUONG LAM GUI CHI HANG
27
8/2/2012
4837 - 0000047
   5,000,000
XUAN TRANG TANG CHI BH GD TIEN MAT
28
9/2/2012
3718 - 0005768
      200,000
FTF.CN:6868680509918022 .FrAcc:0061000085671 .ToAcc:0491000000346
29
9/2/2012
H568 - 0000111
   4,200,000
lam thien my nop tm GD TIEN MAT
30
9/2/2012
G382 - 0000033
      500,000
NGUYEN THI THU DUNG NT
31
9/2/2012
R905 - 0000164
      100,000
FTF.CN:6868682951140014 .FrAcc:0111001031611 .ToAcc:0491000000346
32
10/2/2012
5052 - 0000010
      500,000
TRAN DUONG HIEU NT TUDOCHOBUIHANG GD TIEN MAT
33
10/2/2012
N745 - 0000021
      500,000
NGUYEN THI KHANH TRAM NT GD TIEN MAT
34
10/2/2012
V528 - 0000011
      500,000
BUI NGOC MAI NT NHO CHUYEN CHO CHI HANG GD TIEN MAT
35
10/2/2012
4897 - 0009304
      100,000
FTF.CN:9704366800487658014.FrAcc:0041000177915 .ToAcc:0491000000346
36
10/2/2012
J633 - 0005864
      500,000
Sender:01202001.DD:100212.SHGD:10000453.BO: VU TRONG KHAI.P31550 GIUP DO BA BUI THI MINH H ANG
37
10/2/2012
J633 - 0005873
      200,000
Sender:01307001.DD:100212.SHGD:10000041.BO: NGUYEN VAN VIET. CD VCB THANG LONG, HA NOI; NGUYEN VAN VIET UNG HO
38
10/2/2012
C263 - 0006226
      300,000
/Ref:POR120210009{//}/Ref:POR120210009{//}GIUP ME CON CHI HANG D.Vi CHUYEN:UNG HOA-HA TAY
39
10/2/2012
U191 - 0000043
      300,000
NGUYEN TU DO CHUYEN GD TIEN MAT
40
10/2/2012
N630 - 0000037
      200,000
NGUYEN NGOC THUONG, DT: 0623870395 CHIA SE VOI BUI HANG GD TIEN MAT
41
10/2/2012
V617 - 0000040
      200,000
NGUYEN THUONG LONG VA HOC SINH CU :GUI GIUP TOI 200.000 CHO DOAN VAN VUON VA 200.000 CHO M INH HANG GD TIEN MAT
42
11/2/2012
J633 - 0007825
   1,000,000
Sender:01204011.DD:100212.SHGD:10000206.BO: PHAM KIM BANG.NHAN TAI NGOAI THUONG CN THANG LONG ( THAM NUOI CHI BUI HANG)
43
13/2/2012

      500,000
FTF.CN:6868682677490016 .FrAcc:0521000305757 .ToAcc:0491000000346
44
13/2/2012

   1,800,000
THAN HUU DA LAT CTIEN GD TIEN MAT
5


      500,000
LE HUNG TRA NO GD TIEN MAT
46
14/2/2012
J633 - 0008139
   1,000,000
Sender:01310001.DD:140212.SHGD:10001854.BO: NGUYEN DONG YEN.NGUYEN DONG YEN UNG HO QUY THA M NON CHI BUI THI MINH HANG CHO DANG BICH PHUONG
47
15/2/2012
D297 - 0006893
      500,000
Ref:P91295308{//}/Ref:P91295308{//}CMND : MAI VAN TUATCT CN THANG LONG, CHUYEN TIEN
48
17/2/2012
Q307 - 0000038
      600,000
tran quoc tuy ct giup chau bui trung nhan GD TIEN MAT
49

R641 - 0000230
      300,000
UNG HO BUI HANG ,HO QUANG HUY + LE AI, TRAN AI MOI NGUOI 100.000 GD TIEN MAT
50

I356 - 0000045
      500,000
THICH HOANG TIN NT GD TIEN MAT
51
24/2/2012
J633 - 0009601
      500,000
Sender:79201009.DD:240212.SHGD:10000031.BO: DINH HUYEN HUONG.CHI NHANH THANG LONG HA NOI D INH HUYEN HUONG CHUYEN TIEN GUI GIUP BUI MINH HANG
52

DD4400 - 0196174
       56,092
Chắc lãi ngân hàng (không thấy ghi nội dung)
53
27/2/2012
I448 - 0000005
      500,000
KH DAO MINH CHAU GUI TIEN UNG HO GIUP CHI MINH HANG GD TIEN MAT
54
12/3/2012
Z271 - 0000041
   2,190,000
PHAN MINH TAM GD TIEN MAT
55
18/3/2012
VNCK - 0018712
      200,000
IBVCB.1803120969183001.chau Dung (con re Vinh Anh) ung ho chi BH
56
23/3/2012
4293 - 0000055
   2,000,000
XUAN TRANG TANG CHI BH GD TIEN MAT
57
25/3/2012
DD4400 - 0113553
      100,976
Lãi cộng dồn
58
27/3/2012
M621 - 0000022
   3,000,000
LE TUYET NGA NT HO TRO CHI NGA GD TIEN MAT
59
27/3/2012
H686 - 0000068
   2,133,200
HANG CT (0907.854754) - CHUYEN TIEN GD TIEN MAT GD TIEN MAT 47,910,268II/ Chi : Đã chi 42.838.100 đồng vào việc hỗ trợ cháu Bùi Trung Nhân đi thăm nuôi chị Bùi Thị Minh Hằng

Như vậy sau hai tháng, từ ngày 3/2/2012 đến ngày 3/4/2012, tổng số tiền bà con trong và ngoài nước đã ủng hộ mẹ con chị Bùi Thị Minh Hằng đang bị bắt giữ, cưỡng bức cải tạo trái phép Đăng Bích Phương nhận được là hơn 170 triêụ đồng.

Chúng tôi gồm giáo sư Ngô Đức Thọ, Đặng Bích Phượng và những người bạn của chị Bùi Thị Mình Hằng xin cảm ơn tấm lòng của tất cả bà con.

4 comments:

 1. Hoan hô chị!
  Chị đi Hà Giang tiếp không chị ơi?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Phương Bích4 April 2012 at 20:02

   Trời ơi tiếc quá, bố chị vẫn nằm một chỗ. Hu hu, ko đi với cậu được rồi. Thôi chờ khi nào cụ khỏe, đi lại được, chị nhờ các chị gái về trông bố rồi chị đi với em. Cơ hội còn nhiều mà, đúng không thanhvdgt1 ?

   Delete
 2. Chắc xương vôi hóa khó lành
  Thế là hy vọng không thành(sao đi?)
  Hay tin chả biết nói gì...
  Chỉ cầu chúc Bác kiên trì vượt qua
  Khuyên BẠN túc trực chăm Cha
  Chớ có xao lãng rồi là...LĂN TĂN!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Không ạ, cụ đã ngồi dậy và đứng được rồi, đang tập đi ạ. Cảm ơn bác đã quan tâm.

   Delete