Translate

Wednesday 22 February 2012

Cập nhật danh sách ủng hộ chị Bùi Thị Minh Hằng tính đến hết ngày 21/2/2012I/ Các khoản thu:

Số TT
Họ và Tên
Địc chỉ
Tiền Việt
Đ.vị tính
(đồng)
 Ngoại tệ
(USD)
 Ngoại tệ
(CAD)
1
Ẩn danh
Hà Nội
       200,000


2
Phạm Thu Thủy
Hà Nội
       500,000


3
Vợ chồng Nguyễn Lân Thắng
Hà Nội
       200,000


4
Đặng Bích Phượng
Hà Nội
       400,000


5
Nghiêm Việt Anh
Hà Nội
       300,000


6
Vình Trần
Hà Nội
       200,000


7
Lan Đặng
Hà Nội
       500,000


8
Người Hà Nội
Hà Nội
       500,000


9
Hà Nội
         50,000


10
Lê Dũng
Hà Nội
       150,000


11
Trần Toàn
Hà Nội
       100,000


12
Hoàng Công Cường
Hà Nội
       100,000


13
Nguyễn Văn Phương
Hà Nội
       500,000


14
Lã Việt Dũng
Hà Nội
       500,000


15
Nguyễn Chí Tuyến
Hà Nội
       200,000


16
Đỗ Vân Anh
Hà Nội
       500,000


17
Nguyễn Ngọc Hòa
Hà Nội
       200,000


18
TN
Hà Nội
     2,000,000


19
VN
Hà Nội
     5,000,000


20
Yên Khê
Hà Nội
       200,000


21
Đào Tiến Thi
Hà Nội
       100,000


22
Thúy Hạnh
Hà Nội
     2,000,000


23
Trần Sơn
Hà Nội
     1,000,000


24
Bùi Thanh Hiếu
Hà Nội
     1,000,000


25
Nguyễn Tường Thụy
Hà Nội
       200,000


26
Nguyễn Xuân Diện
Hà Nội
       500,000


27
Lã Việt Dũng (lần 2)
Hà Nội
       500,000


28
Nguyễn Vũ Vỹ
Hà Nội
       300,000


29
Bác hàng rong
Hà Nội
       100,000


30
Trương Văn Dũng
Hà Nội
       100,000


31
Chị An
Nam Định
       200,000


32
Mai Xuân Dũng
Hà Nội
       300,000


33
Vợ chồng bác Khánh Trâm
Hà Nội
       200,000


34
Ô Viễn
Hà Nội
       200,000


35
Lưu Đức
Hà Nội
       300,000


36
Vũ Quốc Ngữ
Hà Nội
       100,000


37
Bé Cải
Hà Nội
       200,000


38
Phan Trong Khang
Hà Nội
     1,000,000


39
Ẩn danh
Hà Nội
       500,000


40
Dung Nguyễn
Hà Nội
       200,000


41
Đặng Văn Lập
Hà Nội
     1,000,000


42
Phạm Quỳnh Hương
Hà Nội
       200,000


43
Tổ quốc tôi yêu
Hà Nội
       200,000


44
Phạm Quốc Bảo
Hà Nội
       200,000


45
Ẩn danh
Hà Nội
       200,000


46
Trương Văn Tam
Hà Nội
       500,000


47
Thúy Hạnh (lần 2)
Hà Nội
     4,000,000


48
Hiền Giang
Hà Nội
       200,000


49
Tuấn Anh
Hà Nội
       200,000


50
Thúy Nga
Nam
       500,000


51
Huy Hoàng
Hà Nội
     1,000,000


52
Khách trang Xuan Diện
Hà Nội
       500,000


53
Nghiêm Việt Anh (lần 2)
Hà Nội
       400,000


54
Hoàng Văn Trung
Hà Nội
       500,000


55
Tuyết A Jethwa
Hà Nội
     1,000,000


56
1 blogger
Sài Gòn
       500,000


57
Hoàng Nam
Phú Thọ
       200,000


58
Giáo sư Hoàng Xuân Phú
Hà Nội
     1,000,000


59
Giáo sư Ngô Đức Thọ
Hà Nội
     1,000,000


60
Lê Thanh Sơn
Hà Nội
     1,000,000


61
Ẩn danh
Hà Nội
       500,000


62
Phan Văn Trường
Hà Nội
       500,000


63
H.T.T.Nhàn+ Ng,Á.Phương
Hà Nội
       400,000


64
Cụ Nguyễn Trọng Vĩnh
Hà Nội
       500,000


65
Bà Lê Hồng Hà
Hoa Kỳ
                -  
      200.00

66
Bà H. Thuận
Hà Nội
       500,000


67
Nguyễn Thành Long
Hà Nội
       100,000


68
Ẩn danh
Hà Nội
       500,000


69
Giang Nam Nguyễn
Hà Nội
       500,000


70
Người Hà Nội (lần 2)
Hà Nội
     1,000,000


71
Nhà giáo Phạm Toàn
Hà Nội
       500,000


72
Nhà thơ Hoàng Hưng
Hà Nội
     1,000,000


73
Vợ chồng Lê Thị Công Nhân
Hà Nội
       300,000


74
Tú Xôi (gửi qua dịch vụ chuyển tiền)
Úc
     2,240,000


75
Trinh Manh Hung ($200CAD)
Canada
     4,000,000


76
Người buôn Gió (lần 2)
Hà Nội
     1,000,000


77
Đồng Lầy
Hà Nội
       500,000


78
Trinh Kim (nick)
Hà Nội
       500,000


79
Nhận qua tài khoản

   37,230,000
      619.25

80
Ẩn danh
Úc
     4,420,000


81
Lung Nguyen
chưa rõ
                -  
      100.00

82
Nguyen Binh Kim

                -  

      100.00
83
Bạn tiến sĩ Nguyễn Hồng Kiên
Nhật
     1,000,000


84
Bạn đọc trang Ba Sàm

                -  
      200.00

85
Công Hùng

       300,000


86
Luân Kinh Nguyen

                -  
      150.00

87
Hoàng Phạm và anh chị em đồng nghiêp
Caltran
                -  
       260.00

88
Anh Vinh

     1,000,000


89
Anh Huê 9 Hàng Chĩnh bạn T30

       200,000


90
Một nhà văn gửi qua T30

     1,000,000


91
Chị Nhím và bạn bè

     2,000,000


92
Luật sư Hà Huy Sơn

     5,000,000

 102,290,000
   1,529.25
      100.00
II/ Đã chi: 26.731.000 VND

Chi tiết tiền gửi qua tài khoản tiền Việt

Số TT
Ngày giao dịch
Số tham chiếu
 Số tiền
Đvị: đồng
 Mô tả
1
3/2/2012
F037 - 0000236
     200,000
FTF.CN:9704366804287574017.FrAcc:0071005441420 .ToAcc:0491000000346
2
3/2/2012
VNCK - 0093604
     100,000
IBVCB.0302120850947002.anh Le Hong Phu chia se cung em Bui Nhan
3
3/2/2012
VNCK - 0093741
     500,000
IBVCB.0302120785079002.Khai Tam gui tang chi Bui Hang. Chuc chi suc khoe
4
3/2/2012
7362 - 0000040
  2,000,000
nguyen thu le 0903755888 ho tro chau Trung nhan tham nuoi me GD TIEN MAT
5
3/2/2012
K948 - 0000056
  1,300,000
TRAN LE QUYEN(0914371283)UNG HO GIA DINH CHI PHUONG GD TIEN MAT
6
4/2/2012
J633 - 0005607
  1,000,000
Sender:01307001.DD:040212.SHGD:10000065.BO: NGUYEN LUONG VAN. CT DI NH VCB CN THANG LONG HA NOI, GIUP CHAU BUI TRUNG NHAN
7
4/2/2012
VNCK - 0098964
     100,000
IBVCB.0402120214069001.Ung ho chi Bui Hang - Tran Nhu Luc
8
4/2/2012
VNCK - 0099352
     300,000
IBVCB.0402120009549003.Ung ho gia dinh chi Bui Hang
9
5/2/2012
B236 - 0002966
     500,000
FTF.CN:6868683249326019 .FrAcc:0011002754145 .ToAcc:0491000000346
10
5/2/2012
6813 - 0003705
     300,000
FTF.CN:6868683490949014 .FrAcc:0071004777855 .ToAcc:0491000000346
11
5/2/2012
VNCK - 0005167
       50,000
IBVCB.0402121013423001.ung ho chau nhan
12
6/2/2012
G426 - 0000002
     200,000
truong van dung nt ung ho bui thi minh hang GD TIEN MAT
13
6/2/2012
H008 - 0000014
     300,000


NGUYEN THI LAM CT
UNG HO CHI HANG GD TIEN MAT
14
6/2/2012
R674 - 0000059
     200,000
NGUYEN PHUC THANH NT//GUI TANG CHI BUI THI MINH HANG GD TIEN MAT
15
6/2/2012
Z271 - 0000039
  4,480,000
PHAN MINH TAM GD TIEN MAT
16
6/2/2012
J633 - 0006353
  1,000,000
Sender:01204004.DD:060212.SHGD:10000044.BO: NGUYEN THI LAN HUONG.GIA DINH CHAU TU UYEN UNG HO CO BUI HANG . NHAN TAI CN THANG LONG .
17
6/2/2012
VNCK - 0018784
     200,000
IBVCB.0602120313455002.Giup do chi Bui Hang
18
6/2/2012
J633 - 0007874
     300,000
Sender:01204005.DD:060212.SHGD:10000158.BO: DINH VAN BINH.DINH VAN BINH UNG HO CHI BUI THI MINH HANG.NHAN TAI CN THANG LONG HN.
19
6/2/2012
1R38 - 0000075
  1,000,000
TRAN NGOC THUAN NT GD TIEN MAT
20
6/2/2012
2820 - 0000130
  1,000,000
TRANG PAYNE UNG HO CHI MINH HANG GD TIEN MAT
21
6/2/2012
0584 - 0006893
     500,000
/Ref:POR120206002{//}/Ref:POR120206002{//}NGUYEN BAC TRUYEN TANG QUA CHO CHI BTMH CHO DANG BICH PHUONG -DVH: VCB CN THANG LONG-HN D.Vi CHUYEN:NGAN HANG TMCP NAM VIET CN HA NOI
22
7/2/2012
R336 - 0000003
     500,000
le thanh uyen ung ho cho minh hang GD TIEN MAT
23
7/2/2012
5757 - 0567842
     200,000
FTF.CN:9704366801582992019.FrAcc:0011001612866 .ToAcc:0491000000346
24
7/2/2012
Z060 - 0000038
     300,000
THUY DT NT GUI CHI MINH HANG GD TIEN MAT
25
7/2/2012
VNCK - 0040012
     500,000
IBVCB.0702120302621001.Ong Nguyen Long, d/c 82 Tan Mai, Hoang Mai, HN chuyen tien
26
8/2/2012
I439 - 0000017
     200,000
TRAN DUONG LAM GUI CHI HANG
27
8/2/2012
4837 - 0000047
  5,000,000
XUAN TRANG TANG CHI BH GD TIEN MAT
28
9/2/2012
3718 - 0005768
     200,000
FTF.CN:6868680509918022 .FrAcc:0061000085671 .ToAcc:0491000000346
29
9/2/2012
H568 - 0000111
  4,200,000
lam thien my nop tm GD TIEN MAT
30
9/2/2012
G382 - 0000033
     500,000
NGUYEN THI THU DUNG NT
31
9/2/2012
R905 - 0000164
     100,000
FTF.CN:6868682951140014 .FrAcc:0111001031611 .ToAcc:0491000000346
32
10/2/2012
5052 - 0000010
     500,000
TRAN DUONG HIEU NT TUDOCHOBUIHANG GD TIEN MAT
33
10/2/2012
N745 - 0000021
     500,000
NGUYEN THI KHANH TRAM NT GD TIEN MAT
34
10/2/2012
V528 - 0000011
     500,000
BUI NGOC MAI NT NHO CHUYEN CHO CHI HANG GD TIEN MAT
35
10/2/2012
4897 - 0009304
     100,000
FTF.CN:9704366800487658014.FrAcc:0041000177915 .ToAcc:0491000000346
36
10/2/2012
J633 - 0005864
     500,000
Sender:01202001.DD:100212.SHGD:10000453.BO: VU TRONG KHAI.P31550 GIUP DO BA BUI THI MINH H ANG
37
10/2/2012
J633 - 0005873
     200,000
Sender:01307001.DD:100212.SHGD:10000041.BO: NGUYEN VAN VIET. CD VCB THANG LONG, HA NOI; NGUYEN VAN VIET UNG HO
38
10/2/2012
C263 - 0006226
     300,000
/Ref:POR120210009{//}/Ref:POR120210009{//}GIUP ME CON CHI HANG D.Vi CHUYEN:UNG HOA-HA TAY
39
10/2/2012
U191 - 0000043
     300,000
NGUYEN TU DO CHUYEN GD TIEN MAT
40
10/2/2012
N630 - 0000037
     200,000
NGUYEN NGOC THUONG, DT: 0623870395 CHIA SE VOI BUI HANG GD TIEN MAT
41
10/2/2012
V617 - 0000040
     200,000
NGUYEN THUONG LONG VA HOC SINH CU :GUI GIUP TOI 200.000 CHO DOAN VAN VUON VA 200.000 CHO M INH HANG GD TIEN MAT
42
11/2/2012
J633 - 0007825
  1,000,000
Sender:01204011.DD:100212.SHGD:10000206.BO: PHAM KIM BANG.NHAN TAI NGOAI THUONG CN THANG LONG ( THAM NUOI CHI BUI HANG)
43
13/2/2012

     500,000
FTF.CN:6868682677490016 .FrAcc:0521000305757 .ToAcc:0491000000346
44
13/2/2012

  1,800,000
THAN HUU DA LAT CTIEN GD TIEN MAT
45


     500,000
LE HUNG TRA NO GD TIEN MAT
46
14/2/2012
J633 - 0008139
  1,000,000
Sender:01310001.DD:140212.SHGD:10001854.BO: NGUYEN DONG YEN.NGUYEN DONG YEN UNG HO QUY THA M NON CHI BUI THI MINH HANG CHO DANG BICH PHUONG
47
15/2/2012
D297 - 0006893
     500,000
Ref:P91295308{//}/Ref:P91295308{//}CMND : MAI VAN TUATCT CN THANG LONG, CHUYEN TIEN
48
17/2/2012
Q307 - 0000038
     600,000
tran quoc tuy ct giup chau bui trung nhan GD TIEN MAT
49
20/2/2012
R641 - 0000230
     300,000
UNG HO BUI HANG ,HO QUANG HUY + LE AI, TRAN AI MOI NGUOI 100.000 GD TIEN MAT
50
20/2/2012
I356 - 0000045
     500,000
THICH HOANG TIN NT GD TIEN MAT
37,230,000Chi tiết tiền gửi qua tài khoản ngoại tệ

Số TT
Ngày giao dịch
Số tham chiếu
 Số tiền
(Đ.vị tính
USD)
 Mô tả
1
7/2/2012
4516 - 0003247
            121.45
/VCBFee:1.54(+VAT:0.15)EUR//Ref:ASW57187/030212{//}VAL:120206EUR95, /33B:EUR100, /Tlx:2112 02040417 /Pmnt: /71A:SHA /B.O:/AT473219500000063446Phong TranIng. Robert Dunz-Strasse 1/22640 Gloggnitz /F.O:/0491370000347Dang Bich PhuongVietcomb
2
8/2/2012
4516 - 0003311
            497.80
/VCBFee:2(+VAT:0.2)USD//Ref:6CP854423911602{//}VAL:120207USD500, /33B:USD500, /Tlx:2112020 70113 /Pmnt:FROM PHAM TOAN THANG . CZFOR BUI THI MINH HANG /71A:SHA /B.O:/CZ0501000000190306440287PHAM TOAN THANGKMENTOVA 85JINDRICHUV            619.25Xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của tất cả bà con trong và ngoài nước

13 comments:

 1. Theo tôi, thông tin của bài này PB nên để bên FB có lẽ hợp lý hơn ở blog. Cứ ngĩ xem nhé.
  Thân mến.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Hi hi, hay là nên đăng cả hai nơi, các bác nhỉ?

   Delete
 2. Ui, xin chào bác Mai Dũng và bạn Ha Le.

  Vâng có lẽ thế. Em sẽ nhờ Xuân Diện thông báo cả bên đó nữa.

  ReplyDelete
 3. Vì mẹ lâm bệnh nặng, cả tháng nay HG về quê túc trực bên giường bệnh của mẹ ở bệnh viện, không được vào mạng. Hôm nay mới dành ít phút check mail thấy có thư của PB từ 15/2 hẹn đi thăm BH...
  Đêm giao thừa nghĩ tới BH mà thương và xót xa quá, HG đã có viết cho BH một bức thư vào đêm giao thừa, dự định ra giêng đi thăm BH sẽ đưa cháu Bùi Nhân mang vào cho mẹ vậy mà không thực hiện được.
  Muốn gửi chút tiền ủng hộ BH cũng đành để chờ khi nào về Hà Nội gặp và đưa PB vậy.
  Vào vội blog của bạn bè nhìn một tý cho đỡ nhớ chứ chẳng có thời gian để đọc, đành để sau này khi mẹ lành bệnh vậy. Chỉ viết được comment này cho PB thôi.

  Chào PB và các bạn nhé

  ReplyDelete
  Replies
  1. Xin gửi lời hỏi thăm sk tới mẹ chị gái. Chúc bà sớm bình phục.

   Delete
 4. Chị lập 1 cái Note trong FB của chị rồi update ngay trong cái Note đó thì nhanh hơn và được mọi người share cái Note đó đi nhanh hơn. Trong Note của FB có chế độ chỉnh sửa nên mình có thể cập nhật thông tin theo thời gian được. Trên blog này thì chị cũng đưa để những ai chưa chơi FB có thể theo dõi được, chị ạ.

  ReplyDelete
  Replies
  1. He he, chị dán vào đấy rùi nhưng nó lại bị đẩy tít xuống dưới đấy chứ.

   Delete
 5. Hi Chị Phương Bích, em kiểm tra lại rồi, em chuyển hôm 5/2.Số tham chiếu là B236-0002966. Đúng là chị đã đưa lên nằm ở vị trí số 9, theo danh sách trên. Cám ơn chị nhiều. Mong mọi điều tốt đẹp nhất cho chị Hằng. LQQ

  ReplyDelete
  Replies
  1. Cảm ơn Quân, cũng mong mọi điều tốt đẹp đến với em. Khi nào đầy tháng cháu, mình sẽ đến thăm mẹ con nó nhé.

   Delete
 6. xã hội bất công, chính quyền một số nơi sai trái, mị dân, không trung thực... đã đánh cắp đi niềm tin của dân chúng nhưng càng khiến mọi người gần gũi nhau hơn. rất vui khi nhìn danh sách những người ủng hộ chị Bùi Hằng ngày càng dài. điều này chứng tỏ, bên cạnh những cái xấu ác thì lương tri, lòng tốt , nhân tính hay nói ngắn gọn là chính nghĩa vẫn luôn tồn tại và phát huy sức mạnh của nó. mà như thế tin chắc rằng những điều tệ lậu nhất định sẽ bị "tùng xẻo" hihi. chúc bà con trong "nhà" chị PB. sức khoẻ, vui vẻ

  ReplyDelete
 7. hi hi phuong bich da that mat nguoi yeu to quoc nay . yeu quy chi minh hang .da lam am them tam long nguoi doai tu do dan chu cong bang van minh cho the he mai sau tot dep hon . chuyen tham minh hang da lam cho moi nguoi ngac nhien . nguoi cai tao sao ma ho ung ho nhu vay ca vat chat lan tinh than .

  ReplyDelete
 8. Càng làm mấy chuyện ồn ào
  Thì cựu hoa hậu càng lao đao nhiều!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Tôi nghĩ cựu hoa hậu sẵn sàng chấp nhận mà. Còn đứng yên không làm gì, để mặc bạn mình chịu oan ức thì đương nhiên là không rồi.

   Delete