Translate

Thursday 1 March 2012

Cập nhật danh sách ủng hộ chị Bùi Thị Minh Hằng tính đến hết ngày 1/3/2012

I/ Thu

Số TT
Họ và Tên
Địc chỉ
Tiền Việt
Đ.vị tính
(đồng)
 Ngoại tệ
(USD)
 Ngoại tệ
(CAD)
 Ngoại tệ
(EUR)
1
Ẩn danh
Hà Nội
       200,0002
Phạm Thu Thủy
Hà Nội
       500,0003
Vợ chồng Nguyễn Lân Thắng
Hà Nội
       200,0004
Đặng Bích Phượng
Hà Nội
       400,0005
Nghiêm Việt Anh
Hà Nội
       300,0006
Vình Trần
Hà Nội
       200,0007
Lan Đặng
Hà Nội
       500,0008
Người Hà Nội
Hà Nội
       500,0009
Hà Nội
         50,00010
Lê Dũng
Hà Nội
       150,00011
Trần Toàn
Hà Nội
       100,00012
Hoàng Công Cường
Hà Nội
       100,00013
Nguyễn Văn Phương
Hà Nội
       500,00014
Lã Việt Dũng
Hà Nội
       500,00015
Nguyễn Chí Tuyến
Hà Nội
       200,00016
Đỗ Vân Anh
Hà Nội
       500,00017
Nguyễn Ngọc Hòa
Hà Nội
       200,00018
TN
Hà Nội
    2,000,00019
VN
Hà Nội
    5,000,00020
Yên Khê
Hà Nội
       200,00021
Đào Tiến Thi
Hà Nội
       100,00022
Thúy Hạnh
Hà Nội
    2,000,00023
Trần Sơn
Hà Nội
    1,000,00024
Bùi Thanh Hiếu
Hà Nội
    1,000,00025
Nguyễn Tường Thụy
Hà Nội
       200,00026
Nguyễn Xuân Diện
Hà Nội
       500,00027
Lã Việt Dũng (lần 2)
Hà Nội
       500,00028
Nguyễn Vũ Vỹ
Hà Nội
       300,00029
Bác hàng rong
Hà Nội
       100,00030
Trương Văn Dũng
Hà Nội
       100,00031
Chị An
N. Định
       200,00032
Mai Xuân Dũng
Hà Nội
       300,00033
Vợ chồng bác Khánh Trâm
Hà Nội
       200,00034
Ô Viễn
Hà Nội
       200,00035
Lưu Đức
Hà Nội
       300,00036
Vũ Quốc Ngữ
Hà Nội
       100,00037
Bé Cải
Hà Nội
       200,00038
Phan Trong Khang
Hà Nội
    1,000,00039
Ẩn danh
Hà Nội
       500,00040
Dung Nguyễn
Hà Nội
       200,00041
Đặng Văn Lập
Hà Nội
    1,000,00042
Phạm Quỳnh Hương
Hà Nội
       200,00043
Tổ quốc tôi yêu
Hà Nội
       200,00044
Phạm Quốc Bảo
Hà Nội
       200,00045
Ẩn danh
Hà Nội
       200,00046
Trương Văn Tam
Hà Nội
       500,00047
Thúy Hạnh (lần 2)
Hà Nội
    4,000,00048
Hiền Giang
Hà Nội
       200,00049
Tuấn Anh
Hà Nội
       200,00050
Thúy Nga
H. Nam
       500,00051
Huy Hoàng
Hà Nội
    1,000,00052
Khách trang Xuan Diện
Hà Nội
       500,00053
Nghiêm Việt Anh (lần 2)
Hà Nội
       400,00054
Hoàng Văn Trung
Hà Nội
       500,00055
Tuyết A Jethwa
Hà Nội
    1,000,00056
1 blogger
Sài Gòn
       500,00057
Hoàng Nam
P.Thọ
  200,00058
Giáo sư Hoàng Xuân Phú
Hà Nội
    1,000,00059
Giáo sư Ngô Đức Thọ
Hà Nội
    1,000,00060
Lê Thanh Sơn
Hà Nội
    1,000,00061
Ẩn danh
Hà Nội
       500,00062
Phan Văn Trường
Hà Nội
       500,00063
H.T.T.Nhàn+ Ng,Á.Phương
Hà Nội
       400,00064
Cụ Nguyễn Trọng Vĩnh
Hà Nội
       500,00065
Bà Lê Hồng Hà
Hoa Kỳ
                   -  
   200.00


66
Bà Hát Thuận
Hà Nội
       500,00067
Nguyễn Thành Long
Hà Nội
       100,00068
Ẩn danh
Hà Nội
       500,00069
Giang Nam Nguyễn
Hà Nội
       500,00070
Người Hà Nội (lần 2)
Hà Nội
    1,000,00071
Nhà giáo Phạm Toàn
Hà Nội
       500,00072
Nhà thơ Hoàng Hưng
Hà Nội
    1,000,00073
Vợ chồng Lê Thị Công Nhân
Hà Nội
       300,00074
Tú Xôi (gửi qua DV chuyển tiền)
Úc
   2,240,00075
Trinh Manh Hung ($200CAD)
Canada
    4,000,00076
Người buôn Gió (lần 2)
Hà Nội
    1,000,00077
Đồng Lầy
Hà Nội
       500,00078
Trinh Kim (nick)
Hà Nội
       500,00079
Nhận qua tài khoản

  38,286,092
   619.25


80
Ẩn danh
Úc
    4,420,00081
Lung Nguyen
chưa rõ
                   -  
   100.00


82
Nguyen Binh Kim

                   -  

100.00

83
Bạn tiến sĩ Nguyễn Hồng Kiên
Nhật
    1,000,00084
Bạn đọc trang Ba Sàm

                   -  
   200.00


85
Công Hùng

       300,00086
Luân Kinh Nguyen

                   -  
   150.00


87
Hoàng Phạm và anh chị em đồng nghiêp
Caltran
                   -  
   260.00


88
Anh Vinh

    1,000,00089
Anh Huê 9 Hàng Chĩnh bạn T30

       200,00090
Một nhà văn gửi qua T30 (chỉ để tiếp tế cho Bùi Hằng)

    1,000,00091
Chị Nhím và bạn bè

    2,000,00092
Luật sư Hà Huy Sơn

    5,000,00093
Bạn đọc trên Facebook yêu quý và cảm phục Bùi Hằng

    8,000,00094
Nguyễn Quý Kiên

       200,00095
Nguyễn Tất Đạt

       100,00096
Nguyen Thi Hong Loan

    2,128,00097
Ẩn danh 25/2


   100.00


98
Vợ chồng Nhân Quyền (lần 2)

       300,00099
Sơn Đào

       100,000100
Mai Thi Ha Chi
100.00

Tổng cộng

114,174,092
1,629.25
100.00
100.00

II/ Đã chi: 26.731.000 VND
Nội dung: chi cho 5 đợt thăm và tiếp tế đồ ăn khô, thuốc men, vật dụng cá nhân cho Bùi Hằng và hỗ trợ một phần cho cháu Bùi Nhân (bao gồm cả tiền thuê 01 xe   và xăng cho 5 xe)

Số TT
Ngày giao dịch
Số tham chiếu
 Số tiền
Đvị: đồng
 Mô tả
1
3/2/2012
F037 - 0000236
    200,000
FTF.CN:9704366804287574017.FrAcc:0071005441420 .ToAcc:0491000000346
2
3/2/2012
VNCK - 0093604
    100,000
IBVCB.0302120850947002.anh Le Hong Phu chia se cung em Bui Nhan
3
3/2/2012
VNCK - 0093741
    500,000
IBVCB.0302120785079002.Khai Tam gui tang chi Bui Hang. Chuc chi suc khoe
4
3/2/2012
7362 - 0000040
 2,000,000
nguyen thu le 0903755888 ho tro chau Trung nhan tham nuoi me GD TIEN MAT
5
3/2/2012
K948 - 0000056
 1,300,000
TRAN LE QUYEN(0914371283)UNG HO GIA DINH CHI PHUONG GD TIEN MAT
6
4/2/2012
J633 - 0005607
 1,000,000
Sender:01307001.DD:040212.SHGD:10000065.BO: NGUYEN LUONG VAN. CT DI NH VCB CN THANG LONG HA NOI, GIUP CHAU BUI TRUNG NHAN
7
4/2/2012
VNCK - 0098964
    100,000
IBVCB.0402120214069001.Ung ho chi Bui Hang - Tran Nhu Luc
8
4/2/2012
VNCK - 0099352
    300,000
IBVCB.0402120009549003.Ung ho gia dinh chi Bui Hang
9
5/2/2012
B236 - 0002966
    500,000
FTF.CN:6868683249326019 .FrAcc:0011002754145 .ToAcc:0491000000346
10
5/2/2012
6813 - 0003705
    300,000
FTF.CN:6868683490949014 .FrAcc:0071004777855 .ToAcc:0491000000346
11
5/2/2012
VNCK - 0005167
      50,000
IBVCB.0402121013423001.ung ho chau nhan
12
6/2/2012
G426 - 0000002
    200,000
truong van dung nt ung ho bui thi minh hang GD TIEN MAT
13
6/2/2012
H008 - 0000014
    300,000
NGUYEN THI LAM CT UNG HO CHI HANG GD TIEN MAT
14
6/2/2012
R674 - 0000059
    200,000
NGUYEN PHUC THANH NT//GUI TANG CHI BUI THI MINH HANG GD TIEN MAT
15
6/2/2012
Z271 - 0000039
 4,480,000
PHAN MINH TAM GD TIEN MAT
16
6/2/2012
J633 - 0006353
 1,000,000
Sender:01204004.DD:060212.SHGD:10000044.BO: NGUYEN THI LAN HUONG.GIA DINH CHAU TU UYEN UNG HO CO BUI HANG . NHAN TAI CN THANG LONG .
17
6/2/2012
VNCK - 0018784
    200,000
IBVCB.0602120313455002.Giup do chi Bui Hang
18
6/2/2012
J633 - 0007874
    300,000
Sender:01204005.DD:060212.SHGD:10000158.BO: DINH VAN BINH.DINH VAN BINH UNG HO CHI BUI THI MINH HANG.NHAN TAI CN THANG LONG HN.
19
6/2/2012
1R38 - 0000075
 1,000,000
TRAN NGOC THUAN NT GD TIEN MAT
20
6/2/2012
2820 - 0000130
 1,000,000
TRANG PAYNE UNG HO CHI MINH HANG GD TIEN MAT
21
6/2/2012
0584 - 0006893
    500,000
/Ref:POR120206002{//}/Ref:POR120206002{//}NGUYEN BAC TRUYEN TANG QUA CHO CHI BTMH CHO DANG BICH PHUONG -DVH: VCB CN THANG LONG-HN D.Vi CHUYEN:NGAN HANG TMCP NAM VIET CN HA NOI
22
7/2/2012
R336 - 0000003
    500,000
le thanh uyen ung ho cho minh hang GD TIEN MAT
23
7/2/2012
5757 - 0567842
    200,000
FTF.CN:9704366801582992019.FrAcc:0011001612866 .ToAcc:0491000000346
24
7/2/2012
Z060 - 0000038
    300,000
THUY DT NT GUI CHI MINH HANG GD TIEN MAT
25
7/2/2012
VNCK - 0040012
    500,000
IBVCB.0702120302621001.Ong Nguyen Long, d/c 82 Tan Mai, Hoang Mai, HN chuyen tien
26
8/2/2012
I439 - 0000017
    200,000
TRAN DUONG LAM GUI CHI HANG
27
8/2/2012
4837 - 0000047
 5,000,000
XUAN TRANG TANG CHI BH GD TIEN MAT
28
9/2/2012
3718 - 0005768
    200,000
FTF.CN:6868680509918022 .FrAcc:0061000085671 .ToAcc:0491000000346
29
9/2/2012
H568 - 0000111
 4,200,000
lam thien my nop tm GD TIEN MAT
30
9/2/2012
G382 - 0000033
    500,000
NGUYEN THI THU DUNG NT
31
9/2/2012
R905 - 0000164
    100,000
FTF.CN:6868682951140014 .FrAcc:0111001031611 .ToAcc:0491000000346
32
10/2/2012
5052 - 0000010
    500,000
TRAN DUONG HIEU NT TUDOCHOBUIHANG GD TIEN MAT
33
10/2/2012
N745 - 0000021
    500,000
NGUYEN THI KHANH TRAM NT GD TIEN MAT
34
10/2/2012
V528 - 0000011
    500,000
BUI NGOC MAI NT NHO CHUYEN CHO CHI HANG GD TIEN MAT
35
10/2/2012
4897 - 0009304
    100,000
FTF.CN:9704366800487658014.FrAcc:0041000177915 .ToAcc:0491000000346
36
10/2/2012
J633 - 0005864
    500,000
Sender:01202001.DD:100212.SHGD:10000453.BO: VU TRONG KHAI.P31550 GIUP DO BA BUI THI MINH H ANG
37
10/2/2012
J633 - 0005873
    200,000
Sender:01307001.DD:100212.SHGD:10000041.BO: NGUYEN VAN VIET. CD VCB THANG LONG, HA NOI; NGUYEN VAN VIET UNG HO
38
10/2/2012
C263 - 0006226
    300,000
/Ref:POR120210009{//}/Ref:POR120210009{//}GIUP ME CON CHI HANG D.Vi CHUYEN:UNG HOA-HA TAY
39
10/2/2012
U191 - 0000043
    300,000
NGUYEN TU DO CHUYEN GD TIEN MAT
40
10/2/2012
N630 - 0000037
    200,000
NGUYEN NGOC THUONG, DT: 0623870395 CHIA SE VOI BUI HANG GD TIEN MAT
41
10/2/2012
V617 - 0000040
    200,000
NGUYEN THUONG LONG VA HOC SINH CU :GUI GIUP TOI 200.000 CHO DOAN VAN VUON VA 200.000 CHO M INH HANG GD TIEN MAT
42
11/2/2012
J633 - 0007825
 1,000,000
Sender:01204011.DD:100212.SHGD:10000206.BO: PHAM KIM BANG.NHAN TAI NGOAI THUONG CN THANG LONG ( THAM NUOI CHI BUI HANG)
43
13/2/2012

    500,000
FTF.CN:6868682677490016 .FrAcc:0521000305757 .ToAcc:0491000000346
44
13/2/2012

 1,800,000
THAN HUU DA LAT CTIEN GD TIEN MAT
45


    500,000
LE HUNG TRA NO GD TIEN MAT
46
14/2/2012
J633 - 0008139
 1,000,000
Sender:01310001.DD:140212.SHGD:10001854.BO: NGUYEN DONG YEN.NGUYEN DONG YEN UNG HO QUY THA M NON CHI BUI THI MINH HANG CHO DANG BICH PHUONG
47
15/2/2012
D297 - 0006893
    500,000
Ref:P91295308{//}/Ref:P91295308{//}CMND : MAI VAN TUATCT CN THANG LONG, CHUYEN TIEN
48
17/2/2012
Q307 - 0000038
    600,000
tran quoc tuy ct giup chau bui trung nhan GD TIEN MAT
49

R641 - 0000230
    300,000
UNG HO BUI HANG ,HO QUANG HUY + LE AI, TRAN AI MOI NGUOI 100.000 GD TIEN MAT
50

I356 - 0000045
    500,000
THICH HOANG TIN NT GD TIEN MAT
51
24/2/2012
J633 - 0009601
    500,000
Sender:79201009.DD:240212.SHGD:10000031.BO: DINH HUYEN HUONG.CHI NHANH THANG LONG HA NOI D INH HUYEN HUONG CHUYEN TIEN GUI GIUP BUI MINH HANG
52

DD4400 - 0196174
      56,092

53
27/2/2012
I448 - 0000005
    500,000
KH DAO MINH CHAU GUI TIEN UNG HO GIUP CHI MINH HANG GD TIEN MAT 38,286,092
Số TT
Ngày giao dịch
Số tham chiếu
 Số tiền
(Đ.vị tính
USD)
 Mô tả
1
7/2/2012
4516 - 0003247
     121.45
/VCBFee:1.54(+VAT:0.15)EUR//Ref:ASW57187/030212{//}VAL:120206EUR95, /33B:EUR100, /Tlx:2112 02040417 /Pmnt: /71A:SHA /B.O:/AT473219500000063446Phong TranIng. Robert Dunz-Strasse 1/22640 Gloggnitz /F.O:/0491370000347Dang Bich PhuongVietcomb
2
8/2/2012
4516 - 0003311
     497.80
/VCBFee:2(+VAT:0.2)USD//Ref:6CP854423911602{//}VAL:120207USD500, /33B:USD500, /Tlx:2112020 70113 /Pmnt:FROM PHAM TOAN THANG . CZFOR BUI THI MINH HANG /71A:SHA /B.O:/CZ0501000000190306440287PHAM TOAN THANGKMENTOVA 85JINDRICHUV     619.25


Xin chân thành cảm ơn tấm lòng của tất cả bà con trong và ngoài nước đã ủng hộ chị Bùi Thị Minh Hằng3 comments:

 1. Tôi đang ở Mỹ và muốn góp một bàn tay cho chị Bùi Hằng thì phải làm sao, xin hướng dẩn giùm, rất cám ơn.

  ReplyDelete
 2. Bác Nặc danh ơi, giáo sư Ngô Đức Thọ và tôi cùng bạn bè đã có thông báo cách gửi tiền ủng hộ mẹ con chị Bùi Hằng cách đây một tháng rồi mà. Nếu bác cần, có thể kiểm tra lại những bài cũ. Vì tôi được biết tại Mỹ và Úc, việc chuyển tiền vào tài khoản của ngân hàng ngoại thương Việt Nam không thuận lợi, vì vậy bác có thể gửi theo tên tôi bằng dịch vụ chuyển tiền nhanh theo địa chỉ như sau:

  Đặng Bích Phượng
  Số điện thoại: 0902100299
  Phòng 1002 - N06 Đường Trần Đăng Ninh - Phường Dịch Vọng - Quận Cầy Giấy - Hà Nội.

  Xin cảm ơn bác nhiều

  ReplyDelete
 3. Xin het long tri an chi BICH va anh DIEN,chu neu khong thi chung toi dau xot biet duong nao!

  ReplyDelete