Translate

Thursday 16 February 2012

Cập nhật danh sách góp tiền ủng hộ chị Bùi Thị Minh Hằng tính đến 12 giờ ngày 15/2/2012

I/ Các khoản thu:

Số TT
Họ và Tên
Địa chỉ
Tiền Việt
Đ.vị tính
(đồng)
 Ngoại tệ
(USD)
 Ngoại tệ
(CAD)
1
Ẩn danh
Hà Nội
     200,000
2
Phạm Thu Thủy
Hà Nội
     500,000
3
Vợ chồng Nguyễn Lân Thắng
Hà Nội
     200,000
4
Đặng Bích Phượng
Hà Nội
     400,000
5
Nghiêm Việt Anh
Hà Nội
     300,000
6
Vình Trần
Hà Nội
     200,000
7
Lan Đặng
Hà Nội
     500,000
8
Người Hà Nội
Hà Nội
     500,000
9
Hà Nội
      50,000
10
Lê Dũng
Hà Nội
     150,000
11
Trần Toàn
Hà Nội
     100,000
12
Hoàng Công Cường
Hà Nội
     100,000
13
Nguyễn Văn Phương
Hà Nội
     500,000
14
Lã Việt Dũng
Hà Nội
     500,000
15
Nguyễn Chí Tuyến
Hà Nội
     200,000
16
Đỗ Vân Anh
Hà Nội
     500,000
17
Nguyễn Ngọc Hòa
Hà Nội
     200,000
18
TN
Hà Nội
  2,000,000
19
VN
Hà Nội
  5,000,000
20
Yên Khê
Hà Nội
     200,000
21
Đào Tiến Thi
Hà Nội
     100,000
22
Thúy Hạnh
Hà Nội
  2,000,000
23
Trần Sơn
Hà Nội
  1,000,000
24
Bùi Thanh Hiếu
Hà Nội
  1,000,000
25
Nguyễn Tường Thụy
Hà Nội
     200,000
26
Nguyễn Xuân Diện
Hà Nội
     500,000
27
Lã Việt Dũng (lần 2)
Hà Nội
     500,000
28
Nguyễn Vũ Vỹ
Hà Nội
     300,000
29
Bác hàng rong
Hà Nội
     100,000
30
Trương Văn Dũng
Hà Nội
     100,000
31
Chị An
Nam Định
     200,000
32
Mai Xuân Dũng
Hà Nội
     300,000
33
Vợ chồng bác Khánh Trâm
Hà Nội
     200,000
34
Ô Viễn
Hà Nội
     200,000
35
Lưu Đức
Hà Nội
     300,000
36
Vũ Quốc Ngữ
Hà Nội
     100,000
37
Bé Cải
Hà Nội
     200,000
38
Phan Trong Khang
Hà Nội
  1,000,000
39
Ẩn danh
Hà Nội
     500,000
40
Dung Nguyễn
Hà Nội
     200,000
41
Đặng Văn Lập
Hà Nội
  1,000,000
42
Phạm Quỳnh Hương
Hà Nội
     200,000
43
Tổ quốc tôi yêu
Hà Nội
     200,000
44
Phạm Quốc Bảo
Hà Nội
     200,000
45
Ẩn danh
Hà Nội
     200,000
46
Trương Văn Tam
Hà Nội
     500,000
47
Thúy Hạnh (lần 2)
Hà Nội
  4,000,000
48
Hiền Giang
Hà Nội
     200,000
49
Tuấn Anh
Hà Nội
     200,000
50
Thúy Nga
Nam
     500,000
51
Huy Hoàng
Hà Nội
  1,000,000
52
Khách trang Xuan Diện
Hà Nội
     500,000
53
Nghiêm Việt Anh (lần 2)
Hà Nội
     400,000
54
Hoàng Văn Trung
Hà Nội
     500,000
55
Tuyết A Jethwa
Hà Nội
  1,000,000
56
1 blogger
Sài Gòn
     500,000
57
Hoàng Nam
Phú Thọ
     200,000
58
Giáo sư Hoàng Xuân Phú
Hà Nội
  1,000,000
59
Giáo sư Ngô Đức Thọ
Hà Nội
  1,000,000
60
Lê Thanh Sơn
Hà Nội
  1,000,000
61
Ẩn danh
Hà Nội
     500,000
62
Phan Văn Trường
Hà Nội
     500,000
63
H.T.T.Nhàn+ Ng,Á.Phương
Hà Nội
     400,000
64
Cụ Nguyễn Trọng Vĩnh
Hà Nội
     500,000
65
Bà Lê Hồng Hà
Hoa Kỳ
             -  
       200.00
66
Bà Hát Thuận
Hà Nội
     500,000
67
Nguyễn Thành Long
Hà Nội
     100,000
68
Ẩn danh
Hà Nội
     500,000
69
Giang Nam Nguyễn
Hà Nội
     500,000
70
Người Hà Nội (lần 2)
Hà Nội
  1,000,000
71
Nhà giáo Phạm Toàn
Hà Nội
     500,000
72
Nhà thơ Hoàng Hưng
Hà Nội
  1,000,000
73
Vợ chồng Lê Thị Công Nhân
Hà Nội
     300,000
74
Tú Xôi (gửi qua dịch vụ chuyển tiền)
Úc
  2,240,000
75
Trinh Manh Hung ($200CAD)
Canada
  4,000,000
76
Người buôn Gió (lần 2)
Hà Nội
  1,000,000
77
Đồng Lầy
Hà Nội
     500,000
78
Trinh Kim (nick)
Hà Nội
     500,000
79
Nhận qua tài khoản
35,830,000
 619.25
80
Ẩn danh
Úc
  4,420,000
81
Lung Nguyen
chưa rõ
       100,00
82
Nguyen Binh Kim
  100.00
83
Bạn tiến sĩ Nguyễn Hồng Kiên
Nhật
 1,000,000
84
Bạn đọc trang Ba Sàm
      200.00
85
Công Hùng
 300,000
86
Luân Kinh Nguyen
  150.00
87
Hoàng Phạm và anh chị em đồng nghiêp
Caltran

       260.00

90,390,000
1,529.25
  100.00
II/ Đã chi:14.512.400 đồng
Nội dung: chi cho 4 đợt thăm và tiếp tế đồ ăn khô, thuốc men, vật dụng cá nhân cho Bùi Hằng và hỗ trợ một phần cho cháu Bùi Nhân

Chi tiết danh sách gửi tiền qua tài khoản tiền Việt
Số TT
Ngày giao dịch
Số tham chiếu
 Số tiền
Đvị: đồng
 Mô tả
1
3/2/2012
F037 - 0000236
    200,000
FTF.CN:9704366804287574017.FrAcc:0071005441420 .ToAcc:0491000000346
2
3/2/2012
VNCK - 0093604
    100,000
IBVCB.0302120850947002.anh Le Hong Phu chia se cung em Bui Nhan
3
3/2/2012
VNCK - 0093741
    500,000
IBVCB.0302120785079002.Khai Tam gui tang chi Bui Hang. Chuc chi suc khoe
4
3/2/2012
7362 - 0000040
 2,000,000
nguyen thu le 0903755888 ho tro chau Trung nhan tham nuoi me GD TIEN MAT
5
3/2/2012
K948 - 0000056
 1,300,000
TRAN LE QUYEN(0914371283)UNG HO GIA DINH CHI PHUONG GD TIEN MAT
6
4/2/2012
J633 - 0005607
 1,000,000
Sender:01307001.DD:040212.SHGD:10000065.BO: NGUYEN LUONG VAN. CT DI NH VCB CN THANG LONG HA NOI, GIUP CHAU BUI TRUNG NHAN
7
4/2/2012
VNCK - 0098964
    100,000
IBVCB.0402120214069001.Ung ho chi Bui Hang - Tran Nhu Luc
8
4/2/2012
VNCK - 0099352
    300,000
IBVCB.0402120009549003.Ung ho gia dinh chi Bui Hang
9
5/2/2012
B236 - 0002966
    500,000
FTF.CN:6868683249326019 .FrAcc:0011002754145 .ToAcc:0491000000346
10
5/2/2012
6813 - 0003705
    300,000
FTF.CN:6868683490949014 .FrAcc:0071004777855 .ToAcc:0491000000346
11
5/2/2012
VNCK - 0005167
      50,000
IBVCB.0402121013423001.ung ho chau nhan
12
6/2/2012
G426 - 0000002
   200,000
truong van dung nt ung ho bui thi minh hang GD TIEN MAT
13
6/2/2012
H008 - 0000014
    300,000

NGUYEN THI LAM CT
UNG HO CHI HANG GD TIEN MAT
14
6/2/2012
R674 - 0000059
    200,000
NGUYEN PHUC THANH NT//GUI TANG CHI BUI THI MINH HANG GD TIEN MAT
15
6/2/2012
Z271 - 0000039
 4,480,000
PHAN MINH TAM GD TIEN MAT
16
6/2/2012
J633 - 0006353
 1,000,000
Sender:01204004.DD:060212.SHGD:10000044.BO: NGUYEN THI LAN HUONG.GIA DINH CHAU TU UYEN UNG HO CO BUI HANG . NHAN TAI CN THANG LONG .
17
6/2/2012
VNCK - 0018784
    200,000
IBVCB.0602120313455002.Giup do chi Bui Hang
18
6/2/2012
J633 - 0007874
    300,000
Sender:01204005.DD:060212.SHGD:10000158.BO: DINH VAN BINH.DINH VAN BINH UNG HO CHI BUI THI MINH HANG.NHAN TAI CN THANG LONG HN.
19
6/2/2012
1R38 - 0000075
 1,000,000
TRAN NGOC THUAN NT GD TIEN MAT
20
6/2/2012
2820 - 0000130
 1,000,000
TRANG PAYNE UNG HO CHI MINH HANG GD TIEN MAT
21
6/2/2012
0584 - 0006893
    500,000
/Ref:POR120206002{//}/Ref:POR120206002{//}NGUYEN BAC TRUYEN TANG QUA CHO CHI BTMH CHO DANG BICH PHUONG -DVH: VCB CN THANG LONG-HN D.Vi CHUYEN:NGAN HANG TMCP NAM VIET CN HA NOI
22
7/2/2012
R336 - 0000003
    500,000
le thanh uyen ung ho cho minh hang GD TIEN MAT
23
7/2/2012
5757 - 0567842
    200,000
FTF.CN:9704366801582992019.FrAcc:0011001612866 .ToAcc:0491000000346
24
7/2/2012
Z060 - 0000038
    300,000
THUY DT NT GUI CHI MINH HANG GD TIEN MAT
25
7/2/2012
VNCK - 0040012
    500,000
IBVCB.0702120302621001.Ong Nguyen Long, d/c 82 Tan Mai, Hoang Mai, HN chuyen tien
26
8/2/2012
I439 - 0000017
    200,000
TRAN DUONG LAM GUI CHI HANG
27
8/2/2012
4837 - 0000047
 5,000,000
XUAN TRANG TANG CHI BH GD TIEN MAT
28
9/2/2012
3718 - 0005768
    200,000
FTF.CN:6868680509918022 .FrAcc:0061000085671 .ToAcc:0491000000346
29
9/2/2012
H568 - 0000111
 4,200,000
lam thien my nop tm GD TIEN MAT
30
9/2/2012
G382 - 0000033
    500,000
NGUYEN THI THU DUNG NT
31
9/2/2012
R905 - 0000164
    100,000
FTF.CN:6868682951140014 .FrAcc:0111001031611 .ToAcc:0491000000346
32
10/2/2012
5052 - 0000010
    500,000
TRAN DUONG HIEU NT TUDOCHOBUIHANG GD TIEN MAT
33
10/2/2012
N745 - 0000021
    500,000
NGUYEN THI KHANH TRAM NT GD TIEN MAT
34
10/2/2012
V528 - 0000011
    500,000
BUI NGOC MAI NT NHO CHUYEN CHO CHI HANG GD TIEN MAT
35
10/2/2012
4897 - 0009304
    100,000
FTF.CN:9704366800487658014.FrAcc:0041000177915 .ToAcc:0491000000346
36
10/2/2012
J633 - 0005864
    500,000
Sender:01202001.DD:100212.SHGD:10000453.BO: VU TRONG KHAI.P31550 GIUP DO BA BUI THI MINH H ANG
37
10/2/2012
J633 - 0005873
    200,000
Sender:01307001.DD:100212.SHGD:10000041.BO: NGUYEN VAN VIET. CD VCB THANG LONG, HA NOI; NGUYEN VAN VIET UNG HO
38
10/2/2012
C263 - 0006226
    300,000
/Ref:POR120210009{//}/Ref:POR120210009{//}GIUP ME CON CHI HANG D.Vi CHUYEN:UNG HOA-HA TAY
39
10/2/2012
U191 - 0000043
    300,000
NGUYEN TU DO CHUYEN GD TIEN MAT
40
10/2/2012
N630 - 0000037
    200,000
NGUYEN NGOC THUONG, DT: 0623870395 CHIA SE VOI BUI HANG GD TIEN MAT
41
10/2/2012
V617 - 0000040
    200,000
NGUYEN THUONG LONG VA HOC SINH CU :GUI GIUP TOI 200.000 CHO DOAN VAN VUON VA 200.000 CHO M INH HANG GD TIEN MAT
42
11/2/2012
J633 - 0007825
 1,000,000
Sender:01204011.DD:100212.SHGD:10000206.BO: PHAM KIM BANG.NHAN TAI NGOAI THUONG CN THANG LONG ( THAM NUOI CHI BUI HANG)
43
13/2/2012

    500,000
FTF.CN:6868682677490016 .FrAcc:0521000305757 .ToAcc:0491000000346
44
13/2/2012

 1,800,000
THAN HUU DA LAT CTIEN GD TIEN MAT
45

13/2/2012


    500,000
LE HUNG TRA NO GD TIEN MAT
46
14/2/2012
J633 - 0008139
 1,000,000
Sender:01310001.DD:140212.SHGD:10001854.BO: NGUYEN DONG YEN.NGUYEN DONG YEN UNG HO QUY THA M NON CHI BUI THI MINH HANG CHO DANG BICH PHUONG
47
15/2/2012
D297 - 0006893
    500,000
Ref:P91295308{//}/Ref:P91295308{//}CMND : MAI VAN TUATCT CN THANG LONG, CHUYEN TIEN35,830,000


Chi tiết danh sách gửi tiền qua tài khoản ngoại tệ


Số TT
Ngày giao dịch
Số tham chiếu
 Số tiền
(Đ.vị tính
USD)
 Mô tả
1
7/2/2012
4516 - 0003247
            121.45
/VCBFee:1.54(+VAT:0.15)EUR//Ref:ASW57187/030212{//}VAL:120206EUR95, /33B:EUR100, /Tlx:2112 02040417 /Pmnt: /71A:SHA /B.O:/AT473219500000063446Phong TranIng. Robert Dunz-Strasse 1/22640 Gloggnitz /F.O:/0491370000347Dang Bich PhuongVietcomb
2
8/2/2012
4516 - 0003311
            497.80
/VCBFee:2(+VAT:0.2)USD//Ref:6CP854423911602{//}VAL:120207USD500, /33B:USD500, /Tlx:2112020 70113 /Pmnt:FROM PHAM TOAN THANG . CZFOR BUI THI MINH HANG /71A:SHA /B.O:/CZ0501000000190306440287PHAM TOAN THANGKMENTOVA 85JINDRICHUV            619.25


Xin cảm ơn tấm lòng của tất cả các bà con trong và ngoài nước.3 comments:

 1. Cám ơn chị về những công việc chị đang làm!

  ReplyDelete
 2. Bích ơi, cháu Nhân đã bàn giao cho em chưa? cho chị biết thông tin nhé. Chị (Nhím)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Cháu nó đưa rồi chị ạ. Để vài bữa nữa em công bố danh sách mới chị nhé.

   Cảm ơn các chị nhiều.

   Delete