Translate

Saturday 11 February 2012

Cập nhật danh sách ủng hộ chị Bùi Thị Minh Hằng - tính đến hết ngày 10/2/2012


I/ Các khoản thu:
Số TT
Họ và Tên
Địc chỉ
Tiền Việt
Đ.vị tính
(đồng)
 Ngoại tệ
(USD)
1
Ẩn danh
Hà Nội
      200,000

2
Phạm Thu Thủy
Hà Nội
      500,000

3
Vợ chồng Nguyễn Lân Thắng
Hà Nội
      200,000

4
Đặng Bích Phượng
Hà Nội
      400,000

5
Nghiêm Việt Anh
Hà Nội
      300,000

6
Vình Trần
Hà Nội
      200,000

7
Lan Đặng
Hà Nội
      500,000

8
Người Hà Nội
Hà Nội
      500,000

9
Hà Nội
        50,000

10
Lê Dũng
Hà Nội
      150,000

11
Trần Toàn
Hà Nội
      100,000

12
Hoàng Công Cường
Hà Nội
      100,000

13
Nguyễn Văn Phương
Hà Nội
      500,000

14
Lã Việt Dũng
Hà Nội
      500,000

15
Nguyễn Chí Tuyến
Hà Nội
      200,000

16
Đỗ Vân Anh
Hà Nội
      500,000

17
Nguyễn Ngọc Hòa
Hà Nội
      200,000

18
TN
Hà Nội
   2,000,000

19
VN
Hà Nội
   5,000,000

20
Yên Khê
Hà Nội
      200,000

21
Đào Tiến Thi
Hà Nội
      100,000

22
Thúy Hạnh
Hà Nội
   2,000,000

23
Trần Sơn
Hà Nội
   1,000,000

24
Bùi Thanh Hiếu
Hà Nội
   1,000,000

25
Nguyễn Tường Thụy
Hà Nội
      200,000

26
Nguyễn Xuân Diện
Hà Nội
      500,000

27
Lã Việt Dũng (lần 2)
Hà Nội
      500,000

28
Nguyễn Vũ Vỹ
Hà Nội
      300,000

29
Bác hàng rong
Hà Nội
      100,000

30
Trương Văn Dũng
Hà Nội
      100,000

31
Chị An
Nam Định
      200,000

32
Mai Xuân Dũng
Hà Nội
      300,000

33
Vợ chồng bác Khánh Trâm
Hà Nội
      200,000

34
Ô Viễn
Hà Nội
      200,000

35
Lưu Đức
Hà Nội
      300,000

36
Vũ Quốc Ngữ
Hà Nội
      100,000

37
Bé Cải
Hà Nội
      200,000

38
Phan Trong Khang
Hà Nội
   1,000,000

39
Ẩn danh
Hà Nội
      500,000

40
Dung Nguyễn
Hà Nội
      200,000

41
Đặng Văn Lập
Hà Nội
   1,000,000

42
Phạm Quỳnh Hương
Hà Nội
      200,000

43
Tổ quốc tôi yêu
Hà Nội
      200,000

44
Phạm Quốc Bảo
Hà Nội
      200,000

45
Ẩn danh
Hà Nội
      200,000

46
Trương Văn Tam
Hà Nội
      500,000

47
Thúy Hạnh (lần 2)
Hà Nội
   4,000,000

48
Hiền Giang
Hà Nội
      200,000

49
Tuấn Anh
Hà Nội
      200,000

50
Thúy Nga
Nam
      500,000

51
Huy Hoàng
Hà Nội
   1,000,000

52
Khách trang Xuan Diện
Hà Nội
      500,000

53
Nghiêm Việt Anh (lần 2)
Hà Nội
      400,000

54
Hoàng Văn Trung
Hà Nội
      500,000

55
Tuyết A Jethwa
Hà Nội
   1,000,000

56
1 blogger
Sài Gòn
      500,000

57
Hoàng Nam
Phú Thọ
      200,000

58
Giáo sư Hoàng Xuân Phú
Hà Nội
   1,000,000

59
Giáo sư Ngô Đức Thọ
Hà Nội
   1,000,000

60
Lê Thanh Sơn
Hà Nội
   1,000,000

61
Ẩn danh
Hà Nội
      500,000

62
Phan Văn Trường
Hà Nội
      500,000

63
H.T.T.Nhàn+ Ng,Á.Phương
Hà Nội
      400,000

64
Cụ Nguyễn Trọng Vĩnh
Hà Nội
      500,000

65
Bà Lê Hồng Hà
Hoa Kỳ
               -  
    200.00
66
Bà Hát Thuận
Hà Nội
      500,000

67
Nguyễn Thành Long
Hà Nội
      100,000

68
Ẩn danh
Hà Nội
      500,000

69
Giang Nam Nguyễn
Hà Nội
      500,000

70
Người Hà Nội (lần 2)
Hà Nội
   1,000,000

71
Nhà giáo Phạm Toàn
Hà Nội
      500,000

72
Nhà thơ Hoàng Hưng
Hà Nội
   1,000,000

73
Vợ chồng Lê Thị Công Nhân
Hà Nội
      300,000

74
Tú Xôi (gửi qua dịch vụ chuyển tiền)
Úc
   2,240,000

75
Trinh Manh Hung ($200CAD)
Canada
   4,000,000

76
Người buôn Gió (lần 2)
Hà Nội
   1,000,000

77
Đồng Lầy
Hà Nội
      500,000

78
Trinh Kim (nick)
Hà Nội
      500,000

79
Nhận qua tài khoản

 31,530,000
    619.25

Tổng cộng

 81,670,000
    819.25
II/ Đã chi:14.512.400 đồngNội dung: chi cho 4 đợt thăm và tiếp tế đồ ăn khô, thuốc men, vật dụng cá nhân cho Bùi Hằng và hỗ trợ một phần cho cháu Bùi Nhân
Chi tiết danh sách gửi tiền qua tài khoản tiền Việt

Số TT
Ngày giao dịch
Số tham chiếu
 Số tiền
Đvị: đồng
 Mô tả

1
3/2/2012
F037 - 0000236
          200,000
FTF.CN:9704366804287574017.FrAcc:0071005441420 .ToAcc:0491000000346

2
3/2/2012
VNCK - 0093604
          100,000
IBVCB.0302120850947002.anh Le Hong Phu chia se cung em Bui Nhan

3
3/2/2012
VNCK - 0093741
          500,000
IBVCB.0302120785079002.Khai Tam gui tang chi Bui Hang. Chuc chi suc khoe

4
3/2/2012
7362 - 0000040
       2,000,000
nguyen thu le 0903755888 ho tro chau Trung nhan tham nuoi me GD TIEN MAT

5
3/2/2012
K948 - 0000056
       1,300,000
TRAN LE QUYEN(0914371283)UNG HO GIA DINH CHI PHUONG GD TIEN MAT

6
4/2/2012
J633 - 0005607
       1,000,000
Sender:01307001.DD:040212.SHGD:10000065.BO: NGUYEN LUONG VAN. CT DI NH VCB CN THANG LONG HA NOI, GIUP CHAU BUI TRUNG NHAN

7
4/2/2012
VNCK - 0098964
          100,000
IBVCB.0402120214069001.Ung ho chi Bui Hang - Tran Nhu Luc

8
4/2/2012
VNCK - 0099352
          300,000
IBVCB.0402120009549003.Ung ho gia dinh chi Bui Hang

9
5/2/2012
B236 - 0002966
          500,000
FTF.CN:6868683249326019 .FrAcc:0011002754145 .ToAcc:0491000000346

10
5/2/2012
6813 - 0003705
          300,000
FTF.CN:6868683490949014 .FrAcc:0071004777855 .ToAcc:0491000000346

11
5/2/2012
VNCK - 0005167
            50,000
IBVCB.0402121013423001.ung ho chau nhan

12
6/2/2012
G426 - 0000002
          200,000
truong van dung nt ung ho bui thi minh hang GD TIEN MAT

13
6/2/2012
H008 - 0000014
          300,000

NGUYEN THI LAM CT
UNG HO CHI HANG GD TIEN MAT

14
6/2/2012
R674 - 0000059
          200,000
NGUYEN PHUC THANH NT//GUI TANG CHI BUI THI MINH HANG GD TIEN MAT

15
6/2/2012
Z271 - 0000039
       4,480,000
PHAN MINH TAM GD TIEN MAT

16
6/2/2012
J633 - 0006353
       1,000,000
Sender:01204004.DD:060212.SHGD:10000044.BO: NGUYEN THI LAN HUONG.GIA DINH CHAU TU UYEN UNG HO CO BUI HANG . NHAN TAI CN THANG LONG .

17
6/2/2012
VNCK - 0018784
          200,000
IBVCB.0602120313455002.Giup do chi Bui Hang

18
6/2/2012
J633 - 0007874
          300,000
Sender:01204005.DD:060212.SHGD:10000158.BO: DINH VAN BINH.DINH VAN BINH UNG HO CHI BUI THI MINH HANG.NHAN TAI CN THANG LONG HN.

19
6/2/2012
1R38 - 0000075
       1,000,000
TRAN NGOC THUAN NT GD TIEN MAT

20
6/2/2012
2820 - 0000130
       1,000,000
TRANG PAYNE UNG HO CHI MINH HANG GD TIEN MAT

21
6/2/2012
0584 - 0006893
          500,000
/Ref:POR120206002{//}/Ref:POR120206002{//}NGUYEN BAC TRUYEN TANG QUA CHO CHI BTMH CHO DANG BICH PHUONG -DVH: VCB CN THANG LONG-HN D.Vi CHUYEN:NGAN HANG TMCP NAM VIET CN HA NOI

22
7/2/2012
R336 - 0000003
          500,000
le thanh uyen ung ho cho minh hang GD TIEN MAT

23
7/2/2012
5757 - 0567842
          200,000
FTF.CN:9704366801582992019.FrAcc:0011001612866 .ToAcc:0491000000346

24
7/2/2012
Z060 - 0000038
          300,000
THUY DT NT GUI CHI MINH HANG GD TIEN MAT

25
7/2/2012
VNCK - 0040012
          500,000
IBVCB.0702120302621001.Ong Nguyen Long, d/c 82 Tan Mai, Hoang Mai, HN chuyen tien

26
8/2/2012
I439 - 0000017
          200,000
TRAN DUONG LAM GUI CHI HANG

27
8/2/2012
4837 - 0000047
       5,000,000
XUAN TRANG TANG CHI BH GD TIEN MAT

28
9/2/2012
3718 - 0005768
          200,000
FTF.CN:6868680509918022 .FrAcc:0061000085671 .ToAcc:0491000000346

29
9/2/2012
H568 - 0000111
       4,200,000
lam thien my nop tm GD TIEN MAT

30
9/2/2012
G382 - 0000033
          500,000
NGUYEN THI THU DUNG NT

31
9/2/2012
R905 - 0000164
          100,000
FTF.CN:6868682951140014 .FrAcc:0111001031611 .ToAcc:0491000000346

32
10/2/2012
5052 - 0000010
          500,000
TRAN DUONG HIEU NT TUDOCHOBUIHANG GD TIEN MAT

33
10/2/2012
N745 - 0000021
          500,000
NGUYEN THI KHANH TRAM NT GD TIEN MAT

34
10/2/2012
V528 - 0000011
          500,000
BUI NGOC MAI NT NHO CHUYEN CHO CHI HANG GD TIEN MAT

35
10/2/2012
4897 - 0009304
          100,000
FTF.CN:9704366800487658014.FrAcc:0041000177915 .ToAcc:0491000000346

36
10/2/2012
J633 - 0005864
          500,000
Sender:01202001.DD:100212.SHGD:10000453.BO: VU TRONG KHAI.P31550 GIUP DO BA BUI THI MINH H ANG

37
10/2/2012
J633 - 0005873
          200,000
Sender:01307001.DD:100212.SHGD:10000041.BO: NGUYEN VAN VIET. CD VCB THANG LONG, HA NOI; NGUYEN VAN VIET UNG HO

38
10/2/2012
C263 - 0006226
          300,000
/Ref:POR120210009{//}/Ref:POR120210009{//}GIUP ME CON CHI HANG D.Vi CHUYEN:UNG HOA-HA TAY

39
10/2/2012
U191 - 0000043
          300,000
NGUYEN TU DO CHUYEN GD TIEN MAT

40
10/2/2012
N630 - 0000037
          200,000
NGUYEN NGOC THUONG, DT: 0623870395 CHIA SE VOI BUI HANG GD TIEN MAT

41

V617 - 0000040
          200,000
NGUYEN THUONG LONG VA HOC SINH CU :GUI GIUP TOI 200.000 CHO DOAN VAN VUON VA 200.000 CHO M INH HANG GD TIEN MAT

42

J633 - 0007825
       1,000,000
Sender:01204011.DD:100212.SHGD:10000206.BO: PHAM KIM BANG.NHAN TAI NGOAI THUONG CN THANG LONG ( THAM NUOI CHI BUI HANG)
     31,530,000
Chi tiết danh sách gửi tiền qua tài khoản tiền ngoại tệ (USD)

Số TT
Ngày giao dịch
Số tham chiếu
 Số tiền
(Đ.vị tính
USD)
 Mô tả

1
7/2/2012
4516 - 0003247
            121.45
/VCBFee:1.54(+VAT:0.15)EUR//Ref:ASW57187/030212{//}VAL:120206EUR95, /33B:EUR100, /Tlx:2112 02040417 /Pmnt: /71A:SHA /B.O:/AT473219500000063446Phong TranIng. Robert Dunz-Strasse 1/22640 Gloggnitz /F.O:/0491370000347Dang Bich PhuongVietcomb

2
8/2/2012
4516 - 0003311
            497.80
/VCBFee:2(+VAT:0.2)USD//Ref:6CP854423911602{//}VAL:120207USD500, /33B:USD500, /Tlx:2112020 70113 /Pmnt:FROM PHAM TOAN THANG . CZFOR BUI THI MINH HANG /71A:SHA /B.O:/CZ0501000000190306440287PHAM TOAN THANGKMENTOVA 85JINDRICHUV
            619.25Như vậy tính đến hết ngày 10/2/2012, chúng tôi đã nhận được 81.670.000 đồng (tám mươi mốt triệu, sáu trăm, bảy mươi nghìn đồng) và 819,25 USD (tám trăm mười chín USD và hai mươi lăm cent).
Tuy nhiên đã có một số bà con gửi thư phản ảnh, có một số chi nhánh của ngân hàng ngoại thương từ chối không nhận gửi ngoại tệ vào tài khoản chúng tôi đã thông báo, mà không cho biết lý do, hoặc trả lời tài khoản trên đã bị phong tỏa. Đề nghị bà con thông báo cho chúng tôi tên các chi nhánh đó, để chúng tôi có thể khiếu nại với ngân hàng ngoại thương một cách chính xác.
Thay mặt những người bạn, chúng tôi xin chân thành sự đóng góp và ủng hộ của bà con trong và ngoài nước đối với chị Bùi Thị Minh Hằng.

Giáo sư Ngô Đức Thọ và Đặng Bích Phượng

11 comments:

 1. Bạn Lâm - Hà Tĩnh thân mến, tôi đã xóa nhận xét theo đề nghị của bạn. Tuy nhiên tôi đã kiểm tra, số TT 13 đúng là Nguyen Thi Lam chứ không đúng tên bạn. Bạn hãy ra ngân hàng kiểm tra lại nhé.
  Cảm ơn bạn nhiều

  ReplyDelete
  Replies
  1. Sáng nay, thứ 2 ngày 13 em đã đến chỗ Vietcombank Hà Tĩnh để kiểm tra việc chuyển tiền. Đúng như em dự đoán, tên của em đã bị nhân viên ngân hàng đánh nhầm thành Ng Thi Lam. NH họ có in cho em một tờ A4 trong đó ghi rõ số tiền đã về TK của chị, phần sai tên người gửi họ đã nhận lỗi, họ có xác nhận có sai sót, ký tên, đóng dấu vào tờ giấy và xin lỗi khách hàng.
   Thực ra sai cái tên không quan trọng miễn là tiền em ủng hộ về được TK của chị là được rồi. Khi nào có điều kiện em sẽ gửi cái giấy có NH xác nhận cho chị xem. Sáng mai thứ 3 ngày 14 em sẽ có mặt ở HN, nếu chị không thấy phiền thì em có thể gặp chị được không? ĐT của em 094 6863 777.
   Chị đừng post com này lên nhé, Chúc chị khỏe và hoàn thành sứ mệnh vẻ vang.
   Ng Việt Lâm, Hà Tĩnh

   Delete
 2. Thứ 2 tuần tới em sẽ kiểm ta lại chi ah. Cảm ơn chị nhiều!

  ReplyDelete
 3. chị cho em xin số tài khoản để gửi tiền để ủng hộ chị nhé...cho em xin số tài khỏan vcb thì tốt qúa...
  8x-pleiku

  ReplyDelete
  Replies
  1. Cảm ơn bạn nhé. Bạn hãy ủng hộ theo địa chỉ sau:

   Tên tài khoản: Đặng Bích Phượng

   Số tài khoản: 049.100.0000346

   Ngân hàng ngoại thương (Vietcombank) - chi nhánh Thăng Long.

   Delete
 4. Chị Bích quí mến! Xin lỗi vì em có việc phải nhờ chị. Em không vào được phần này trang của TS Nguyễn Xuân Diện nên nhờ chị giúp em:
  - Chị đăng kí cho em kí tên vào bản kiến nghị trả tự do cho anh Vươn, anh Quí : Họ tên: Nguyễn Thị Nương, ĐHSP Hà Nội.
  - Em cũng gửi qua TK của TS Diện 500.000đ giúp chị Bùi Hằng (chiều 9/.2), lúc nào TS Diện tổng kết TK chuyển sang thì nhờ chị nhận giúp.
  Cảm ơn chị rất nhiều. Chúc chị luôn dồi dào sức khoẻ và nhân lên thật nhiều "que diêm" của tình người ấm áp, của lẽ phải...

  ReplyDelete
  Replies
  1. Cảm ơn Nguyễn Thị Nương nhé. Nhất định rồi

   Delete
 5. Bạn Trinh Manh Hung (số tt 75) thân mến. Lần đầu tiên nhận số tiền của bạn gửi qua dịch vụ chuyển tiền nhanh, tôi ko hiểu lắm về cách thức nhận tiền nhưng khi họ hỏi tôi muốn nhận tiền gì thì tôi nói nhận tiền Việt. Họ đưa tôi 4 triệu. Tuy nhiên những người khác gửi (qua dịch vụ khác) thì họ đưa tiền CAD và nói 100 CAD tương đương với hơn 2 triệu tiền Việt. Bạn có thể hỏi lại công ty mà bạn chuyển tiền xem có đúng như thế không nhé, và yêu cầu nhân viên chuyển tiền phải bỏ sung số còn thiếu. Cảm ơn bạn nhiều,

  ReplyDelete
 6. Cảm ơn chị. Chị nhớ giúp em kí tên vào bản kiến nghị nhé. Em thử gửi nhiều lần bên trang TS Nguyễn Xuân Diện mà không được. Em dốt vi tính nên chỉ biết ghi vào ô có sẵn như này thôi ạ!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ôi không bạn ơi, mình bảo nhất định là mình sẽ nhận tiền ủng họ của bạn. Còn ký tên vào bản kiến nghị qua hộp thư điện tử thì chỉ cần cung cấp tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email, nghề nghiệp ơới ôội dung là đồng ý ký vào bản kiến nghị ..thì bạn phải tự làm chứ mình không thể ký hộ bạn được. Bạn gửi đơn giản như gửi thư điện tử thông thường thôi mà, gửi vào địa chỉ tudochodoanvanvuon@gmail.com là xong. Hy vọng bạn ký được.

   Delete
 7. Trời ạ. Vậy mà em cứ bấm vào phần "Thêm nhận xét" nên không sao vào được để mà viết các thông tin về họ tên, địa chỉ! Em vừa gửi mail được rồi. Cảm ơn chị nha!

  ReplyDelete