Translate

Monday 14 July 2014

Dân cũng tự cảnh báo.

Tôi là tôi không đồng tình việc vi phạm luật. Nhưng khốn nỗi luật của mình nhiều cái  không khoa học. Người thực thi luật lại không nghiêm, lo phạt để tiền thầy bỏ túi hơn là "giáo dục" và nộp ngân sách. Thế nên gia chủ in thiệp mời đi ăn cỗ cưới mà còn phải  chu đáo dường này.


https://www.facebook.com/photo.php?fbid=347544142066297&set=a.141632612657452.33304.100004321419936&type=1&theater

2 comments:

  1. Không ai sáng suốt bằng nhân dân,chỉ tiếc rằng nhiều khi sự sáng suốt(thực) ấy lại bắt buộc phải đem dùng vào việc không mang lại hiệu quả cho nước.Thật đắng lòng vì sự sáng suốt(giả) đang thắng thế

    ReplyDelete
  2. Cái này gọi là biện chứng triết học mác lê nin, hi hi

    ReplyDelete