Translate

Monday 4 March 2013

An ninh tốt?


Dạo này nhiều người bị nghi là an ninh quá. Xì xầm! Nghi kỵ!
Tôi bảo:
-     Kệ họ! Trước hết, mình chả vi phạm pháp luật thì chả sợ gì họ. Sau nữa, cũng có an ninh tốt đấy chứ? Tạm gọi là an ninh “cấp tiến” đi. (thì cứ tạm an ủi thế, chứ không nên bi quan quá)
-     Trên đời làm gì có an ninh tốt!
Người đối thoại nói như đinh đóng cột. Nghe vậy tôi lại liên tưởng đến những chuyện sau:
-     Năm 1825, các nhà quý tộc Nga đã làm một cuộc cách mạng, hòng “hủy bỏ chế độ nông nô, thừa nhận quyền bình đẳng của mọi công dân trước pháp luật và các quyền tự do dân chủ
-     Năm 1938, người Đức cũng đã tiến hành một cuôc lật đổ Hitle.
Trích nguồn:
Hai sự kiện trên không chỉ nằm ở dang tư liệu lịch sử, mà nó đã đi cả vào sách truyện, phim ảnh từ nhiều năm trước.

***
Thì cha mẹ sinh con, giời sinh tính. Trong một nhà vốn đã chẳng thể lúc nào cũng nhất nhất như nhau. Huống hồ thiên hạ cả triệu cả tỷ người, tránh sao được chuyện khác ý. Nếu trong gia đình hay xã hội, ai cũng được bày tỏ chính kiến, thiểu số phục tùng đa số (dân chủ trong khuôn khổ nó là thế) thì gia đình cũng như thiên hạ sẽ thái bình. Nhược bằng nếu độc tài thì kiểu gì cũng nảy sinh sự phản kháng, không công khai được thì cũng ngấm ngầm. Ngấm ngầm đến một lúc nào đó thì cũng sẽ bùng lên, cái đó gọi là tức nước thì vỡ bờ, hay con giun xéo lắm cũng quằn.
Dám chắc nhà cầm quyền nào cũng quan tâm đến vấn đề đối kháng trong xã hội. Vấn đề là đối kháng đến từ đâu? Từ dân chúng, hay từ phe đôi lập, hay từ chính “đồng chí” của mình, cái nào nguy hiểm hơn?
Về nguyên tắc, cái tốt luôn đối kháng với cái xấu. Nhưng cũng có khi chỉ là sự tranh giành quyền lợi giữa các phe phái, mà người ta vẫn nói, phe nào thắng thì nhân dân vẫn cứ thua. Tôi thì không bi quan thế. Cho dù các tội phạm kinh tế gần đây bị sa lưới khá nhiều, có do các phe nhóm đấu đá lôi được nhau ra thì đó cũng là dấu hiệu tốt đấy chứ?
Các “đồng chí an ninh tốt”, cố lên!

1 comment:

  1. Mong rằng các "đồng chí an ninh tốt" như PB đề cập không: "gần mực thì đen..."...;-)
    Nên hy vọng mà sống....

    ReplyDelete