Translate

Sunday 20 May 2012

Lê Hiền Đức: Đảng viên Nguyễn Anh Bồng phản ánh về thu hoạch học NQTW 4.

Lê Hiền Đức: Đảng viên Nguyễn Anh Bồng phản ánh về thu hoạch học NQTW 4.

2 comments:

 1. Chống tham nhũng nói cho hay
  Xưa nay ai tự chặt tay của mình?
  Bọn tham nhũng đã thành tinh
  “Ban chống tham nhũng”... an dân ấy mà
  Tất cả chúng đều gian tà
  Là quỷ hút máu dân ta quen rồi
  Dân hết máu, chúng chết thôi
  Cần chi phải chống, cứ ngồi mà xem!

  ReplyDelete
 2. Tham nhũng có dợ ,có dây
  Cả trên lẫn dưới nhúng tay vào chàm!
  Trị ai? ai trị? ai làm?
  Học tập nghị quyết luận bàn mà chi
  Có giỏi trị thượng cấp đi
  Đường giây phía dưới ắt thì phải tiêu

  ReplyDelete