Translate

Sunday 31 May 2015

Cái ngu của kẻ khôn!

Sưu tầm

1 comment:

  1. Nguyễn Kim Dân1 June 2015 at 18:41

    Câu chuyện này làm tôi phải suy nghĩ nhiều. Có lẽ chân lý là đừng bao giờ tranh cãi với kẻ ăn cám lú - ngụy biện, đừng bao giờ kéo nhau đến công đường với hy vọng là sự thật được tôn trọng, chỉ tốn sức - uổng công mà chẳng đi đến đâu cả. Mà những người có tâm - có trí thì phải cần tạo ra - gìn giữ - phát huy xã hội dân sự, để "dạy" những đứa u mê - cố chấp - ngụy biện - gian tham.
    Có phải thế không, chị Phương Bích?

    ReplyDelete