Translate

Sunday 26 May 2013

Kiếp sau....Đến mùa hóa kiếp. Diêm vương ngồi duyệt hồn ma đang chờ ngoài sảnh cho hóa kiếp người.

- Gà, gà đâu?
- Dạ có con.
- Mày thấy kiếp trước của mày thế nào?
- Dạ, cả đời con chỉ biết bươi móc mới có miếng ăn ạ!
- Được mi quen bươi móc tau cho mi hóa kiếp người làm thằng thanh tra.

- Cú mèo đâu?
- Dạ, con đây!
- Kiếp trước mày là gì?
- Dạ, con quen rình mò để kiếm cái ăn ạ!
- Được kiếp này mày hóa kiếp làm công an giao thông. - Lợn, lợn.... tức là heo í?
- Dạ, có con!
- Kiếp trước mày thế nào?
- Dạ con chẳng làm chi cả chỉ biết nằm đến bữa có người cho ăn.
- Được cho mi hóa kiếp thành.... ăn cướp!
- Dạ răng lại thành ăn cướp ạ?
- Thì mi đi ăn cướp cách chi mi cũng bị bắt đi tù. Mi nằm trong tù không làm chi đến bữa có người cho ăn.

- Chim vịt, chim vịt đâu?
- Dạ có con!
- Kiếp trước mi làm chi để sống?
- Dạ, hằng ngày con chỉ hả miệng kêu còn mấy con chim sâu có nhiệm vụ tìm mồi đút cho con ạ!
- Mi quen thói ăn đút, ăn lót tau cho mi đầu thai thành kiếp người để làm quan.

Bãi triều!
Xin lỗi cả nhà vì quên dẫn nguồn - https://www.facebook.com/nhatthucv?fref=ts


2 comments:

 1. ☻ Tôi là người
  Luôn hứa hão
  Khi nao biết giữ lời
  Chúng tôi vào bóng tối, tờ xanh tờ đỏ
  Nhân gian thường hay nhắc
  Những con ếch hôm nay
  Bọn tôi luôn mời mọc mọi người tham gia
  Nhưng có mấy nghe thực lòng
  Chúng tôi luôn cười trừ và biết tự trọng
  Những hội hè, khai trương
  Những buổi cắt băng khánh thành
  Lại có mặt trên TV và mạng nhện
  Trong những trại giam vừa năng cấp
  Giữa những nhà tù rộng mở
  Chúng tôi làm tất cả
  Cho một xã hội đoàn cừu trong bóng đêm
  Trông ai cũng giống nhau . .
  Đố bạn biết: Kiếp trước tôi là con gì?

  ReplyDelete
 2. Đến lượt Ếch vào Diêm vương hỏi:
  Kiếp vừa qua mi đã gây ra những tội gì?
  Ếch ta:
  Thưa ngài con chỉ phải cái tội hay vồ thôi, lúc ấy không hiểu ai xui khiến mà con hay vồ lắm, thứ gì người ta ngán quá bỏ đi thì con vồ lấy thí dụ như đại loại các quả đấm thép ấy mà. Bạn bè nào mà người ta cạch mặt rồi con cũng vồ lấy cũng thì là ví dụ như cái anh láng giềng hay rình mò bỏ bả độc sân nhà người khác ấy mà. Gây bè đảng thì con phải cái tội vồ lấy ngay những tay trước kia có thành tích phản bạn hại thầy ấy mà có lẽ giống con đấy.
  Diêm vương lắc đầu ngao ngán rồi phán rằng:
  Cho mi trở lên đầu thai làm kiếp người mang cái tên đúng với nợ của tiền kiếp nhé!
  Thế nay chúng ta có thêm một sinh vật mới nhưng chẳng lạ trên thế gian này

  ReplyDelete