Translate

Saturday 10 November 2012

Tễu - Blog: THƯA BÁC ĐINH LA THĂNG, CHÚNG CHÁU CHỊU THUA BÁC R...

Tễu - Blog: THƯA BÁC ĐINH LA THĂNG, CHÚNG CHÁU CHỊU THUA BÁC R...: Gửi bác Đinh La Thăng - Bộ trưởng bộ Giao thông vận tải Cháu là 1 sinh viên bình thường, hàng ngày vẫn đi học bằng 1 chiếc xe máy cũ...

No comments:

Post a Comment