Translate

Thursday 20 September 2012

Trương Duy Nhất: Không ai có thể điềm tĩnh nổi

Trương Duy Nhất: Không ai có thể điềm tĩnh nổi: Lại một tuần lễ quá nhiều sự thể nóng, quá nhiều chuyện bất an. Đợt tắm rửa với kỳ vọng làm sạch đảng vẫn chưa tìm ra con sâu đáng kể nào ...

No comments:

Post a Comment