Translate

Thursday 20 September 2012

Tễu - Blog: TẠ TRÍ HẢI - NGHỆ SĨ CỦA ĐƯỜNG PHỐ

Tễu - Blog: TẠ TRÍ HẢI - NGHỆ SĨ CỦA ĐƯỜNG PHỐ: Tạ Trí Hải – Nghệ sĩ của đường phố Bút kí của Trần Vũ Long Ông là một người con của Hà Nội, một nghệ sĩ đường phố, không gia...

No comments:

Post a Comment