Translate

Wednesday 25 July 2012

Với bạn đọc yêu mến Blog Quê choa

Mời bạn đọc nào trước đây vẫn thường vào blog Quê choa, xin chú ý thông báo của bác Nguyễn Quang Lập về việc thay vì vào quechoa.info và quechoablog.wordpress.com như trước đây, hãy vào quechoa.vn. Vì chỉ có quechoa.vn mới luôn luôn cập nhật bài mới. Trường hợp bị chặn, bà con vượt tường lửa bằng các địa chỉ sau:

https://mycreate-proxy.appspot.com/quechoa.vn
link: proxyweb.com.es hoặc german-proxy.de

No comments:

Post a Comment