Translate

Tuesday, 20 August 2013

Lượn lặt trên facebook - chả dại?Công an:     Mời anh theo chúng tôi về đồn làm việc .

Công Dân: Tôi không đi , tôi không phải là người yêu nước .

Công an:     Vậy anh yêu ai, yêu cái gì ?

Công Dân: Tôi yêu vợ con tôi, gia đình tôi, và cuộc sống của chúng tôi, tôi sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ những cái đó . Nước với chúng tôi rất cần để uống, để tồn tại, để chiến đấu, nước với chúng tôi không thể thiếu .

Công an:     Vậy sao anh nói anh không yêu nước .

Công Dân: Tôi chỉ nói là tôi cần và không thể thiếu nước. Còn nói yêu nước để cho các anh, và chính quyền bắt đem bỏ tù hay sao? Chẳng có ma nào mà dại như thế.

Nguồn: https://www.facebook.com/gialac.luu?fref=ts

1 comment:

  1. • Chuyện chỉ có ở xứ mình. Người đảng viên mấy khi vỗ ngực: "tôi là người CS". Nay thì người Yêu nước không dám nhìn nhận mình là người Yêu nước! Đâu phải chỉ có Tết mới có bánh chưng. Vui lắm. Dân tộc này, phúc thế không biết!

    ReplyDelete