Chủ Nhật, ngày 30 tháng 12 năm 2012

TỄU - BLOG: LỜI KÊU GỌI THỰC THI QUYỀN CON NGƯỜI THEO HIẾN PHÁ...

TỄU - BLOG: LỜI KÊU GỌI THỰC THI QUYỀN CON NGƯỜI THEO HIẾN PHÁ...: .   LỜI KÊU GỌI THỰC THI QUYỀN CON NGƯỜI  THEO HIẾN PHÁP TẠI VIỆT NAM Chúng tôi, những người Việt Nam ký tên dưới đây kêu ...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét