Translate

Thursday 6 September 2012

Nguyễn Thông: Hãy rủ lòng thương lấy các em, dù chỉ 1% thôi

Nguyễn Thông: Hãy rủ lòng thương lấy các em, dù chỉ 1% thôi: Bài và ảnh: KHÁNH HOAN    Trống trường đã điểm. Ngày tựu trường đã đến!   Hàng nghìn trẻ em miền núi ở Nghệ An bắt đầu lầm lũi gùi...

No comments:

Post a Comment