Translate

Sunday 13 July 2014

Tổng kết hay!


Trên facebook, bác Nguyễn Thông đưa ra một status thế  này:

Ông Lê Văn Nin có câu nói nổi tiếng về sự học: Học, học nữa, học mãi. Mình nghĩ mình cũng sẽ nổi tiếng với câu nói về đường ống cấp nước sông Đà: Vỡ, vỡ nữa, vỡ mãi”

Bạn phây phụ hoạ:

Kiếm! Kiếm nữa! Kiếm mãi
Rút kinh nghiệm! Rút nữa! Rút mãi!
Nhẫn! Nhẫn nữa! Nhẫn mãi!
Nhục! Nhục nữa! Nhục mãi! - cái này liên quan đến Biển Đông.

Cam chịu! Cam chịu nữa! Cam chịu mãi!

4 comments:

 1. "Học, học nữa, học mãi."
  Tiếc quá lời trích dẫn này thiếu đi phần giải thích:
  "Học lừa người, học giết người chưa lừa được.
  Học nữa cách làm sao dối trá. bằng bộ mặt giả thật
  Học mãi cách làm sao? thành vua, chúa
  Với hoàng bào bên trong đẫm máu"

  ReplyDelete
 2. Xin thêm : Ngu, ngu nữa, ngu mãi. Đểu, đểu nữa, đểu mãi. Ngồi, ngồi nữa ngồi mãi. Nô lệ, nô lệ nữa, nô lệ mãi !

  ReplyDelete
 3. Lú rồi! Lú mãi! Lú muôn năm !

  ReplyDelete
 4. NHục mà có ăn, dù là ăn cứt cũng chịu. Cộng sản là thế.

  ReplyDelete