Translate

Saturday 13 December 2014

ĐẠO PHÁP - DÂN TỘC

Đó là tiêu đề một status khi so sánh hai bức ảnh dưới đây trên facebook của một cư dân mạng
2 comments:

  1. Những người tu hành chân chính thì họ vẫn sống đạm bạc và giữ gìn giới cấm nghiêm chỉnh. Còn sư - thầy quốc doanh thì phải được ăn no, vật chất dư thừa theo nhu cầu, thì họ mới có sức để giúp đảng cầm quyền lãnh đạo toàn diện. Còn dân thì phải được kiểm soát cái bao tử chặc chẽ để ngăn ngừa mầm móng phản động. Các em nhi đồng là tương lai đất nước! Hu..hu.

    ReplyDelete
  2. Lũ tu Quốc doanh nầy là lũ buôn thần, bán thánh, thật hết từ để nói về cái lũ khốn nầy.

    ReplyDelete